ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ 24/2/16

δικαστικο-αποσπασμα-ταχυδρομοσ-24-2-16-92231

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Με την με αριθμό 8106β’/2-11-2015 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείου Βόλου Νεκτάριου Σκούρτη, κάτοικου Βόλου, οδός Αντωνοπούλου 126, επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου κ. Χριστίνα Πατσαούρα για την Οάνα – Ιουλιάνα σύζυγο Χρήστου Δαχλύθρα, το γένος Εουτζέν και Λουτσιέας Γκαλ, πρώην κάτοικο Βόλου, οδός Λόρδου Βύρωνος αριθμός 208 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο από την απευθυνόμενη αγωγή, με ημερομηνία 20/10/2014,κατόπιν έγγραφης εντολής του Δικηγόρου Βόλου Νικολάου Δεληγιαννίδη, πληρεξούσιου του Χρήστου Δαχλύθρα του Αγγέλου και της Μαρίας, κάτοικου Βόλου, οδός Λόρδου Βύρωνος αριθμός 208, με την οποία ζητείται να γίνει δεκτή η άνω αγωγή δια τους εν τω ιστορικώ λόγους της (να κηρυχθεί για τις αιτίες που αναφέρονται στο ιστορικο της αγωγής λυμένος ο μεταξύ εμού του Χρήστου Δαχλύθρα του Αγγέλου και της Μαρίας και της εναγομένης Οάνα – Ιουλιάνα σύζυγο Χρήστου Δαχλύθρα, το γένος Εουτζέν και Λουτσιέας Γκαλ, θρησκευτικός γάμος που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Βόλου, στις 29 Οκτωβρίου 2011 και να καταδικαστεί η εναγομένη στην δικαστική μου δαπάνη) που ασκήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, ειδική διαδικασία, με αριθμό κατάθεσης 155/22-10-2014 κατ΄αυτής και είχε ορίστηκε δικάσιμος για τη συζήτησή της, η 5/5/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:20π.μ., ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου που συνεδριάζει δημόσια στο ακροατήριό του για πολιτικές δίκες και με αυξ. αριθμό πινακίου 2. Με την από 12/10/2015 παραγγελία προς επίδοση, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, με την οποία ταυτόχρονα καλείται να παραστεί στη συζήτηση της παρούσης με αριθμό πράξης κατάθεσης 155/22-10-2014 αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τμήμα ειδικής διαδικασίας) κατά τη νέα ορισθείσα δικάσιμο της 31ης Μαϊου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 9π.μ., στο ακροατήριο για πολιτικές δίκες του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, με αριθμό πινακίου 1, μετά την υπ΄αριθμόν 178/6-10-2015 (πράξη κατάθεσης) κλήση επαναφοράς της συζήτησης της αγωγής, ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου.

Ο Δικ. Επιμελητής

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Μ. ΣΚΟΥΡΤΗΣ

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου