ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ 24/2/16

δικαστικο-αποσπασμα-ταχυδρομοσ-24-2-16-92218

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Με την με αριθμό 8107β’/2-11-2015 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείου Βόλου Νεκτάριου Σκούρτη, κάτοικου Βόλου, οδός Αντωνοπούλου 126, επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου κ. Χριστίνα Πατσαούρα για την Οάνα – Ιουλιάνα σύζυγο Χρήστου Δαχλύθρα, το γένος Εουτζέν και Λουτσιέας Γκαλ, πρώην κάτοικο Βόλου, οδός Λόρδου Βύρωνος αριθμός 208 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο από την απευθυνόμενη κλήση, με ημερομηνία 6/10/2015, κατόπιν έγγραφης εντολής του Δικηγόρου Βόλου Νικολάου Δεληγιαννίδη, πληρεξούσιου του Χρήστου Δαχλύθρα του Αγγέλου και της Μαρίας, κάτοικου Βόλου, οδός Λόρδου Βύρωνος αριθμός 208, με την οποία ζητείται να γίνει δεκτή η άνω κλήση δια τους εν τω ιστορικώ λόγους της (επαναφορά προς συζήτηση, της από 20/10/2014, αγωγής διαζυγίου, με αριθμό κατάθεσης 155/22-10-2014, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, ειδική διαδικασία και τον εκ νέου προσδιορισμό τόπου και χρόνου συζήτησης της ως άνω αγωγής με σκοπό αυτή να γίνει δεκτή) που ασκήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, ειδική διαδικασία γαμικών διαφορών, με αριθμό κατάθεσης 178/6-10-2015 κατ΄αυτής και ορίστηκε δικάσιμος για τη συζήτησή της, η 31/5/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00π.μ., ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου που συνεδριάζει δημόσια στο ακροατήριό του για πολιτικές δίκες και με αυξ. αριθμό πινακίου 1. Με την από 12/10/2015 παραγγελία προς επίδοση, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, με την οποία ταυτόχρονα καλείται να παραστεί στη συζήτηση της παραπάνω κλήσης , στο τόπο και στο χρόνο που καθορίστηκε από τη πράξη της Γραμματέας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, ήτοι κατά τη δικάσιμο της 31η Μαϊου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 9π.μ., στο ακροατήριο για πολιτικές δίκες του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (ειδική διαδικασία γαμικών διαφορών) με αριθμό πινακιου 1.

Ο Δικ. Επιμελητής

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Μ. ΣΚΟΥΡΤΗΣ

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου