ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣ

ανακοινωση-εναρξησ-υλοποιησησ-προγρ-862132

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣ

Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΑΛΜΥΡΟΥ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα ξεκινήσει την υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης διάρκειας 90 ωρών τον Ιούλιο του 2022, στο πλαίσιο της δράσης 1.1.1 «Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς με Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις», στο πλαίσιο του υπομέτρου 6.3 «Ενισχύσεις για την Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.

Η χρηματοδότηση των ανωτέρω Προγραμμάτων Κατάρτισης θα γίνει σύμφωνα με την 4491/02-11-2021 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών (ΑΔΑ: 69ΟΡ4653ΠΓ-ΜΓ9), με Κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0030381278.

Η υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης απευθύνεται σε αυτούς των οποίων οι πράξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης για ένταξη στο Υπομέτρο 6.3. του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στους Δήμους Αλμυρού, Βόλου, Ζαγοράς – Μουρεσίου και Νοτίου Πηλίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.

Η υλοποίηση των ως άνω Προγραμμάτων αφορά τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες κατάρτισης: «Φυτική Παραγωγή», «Ζωική Παραγωγή», «Μελισσοκομία (μικτή)» και «Συνδυαστική Παραγωγή: φυτική-ζωική, φυτική-μελισσοκομία, ζωική-μελισσοκομία, φυτική-ζωική-μελισσοκομία».

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι-υπόχρεοι εκπαίδευσης να επικοινωνήσουν άμεσα με το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Αλμυρού, τηλεφωνικά στο 2422021473 ή ηλεκτρονικά στο [email protected].

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς με Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Δομή, στους Δήμους Βόλου, Ζαγοράς – Μουρεσίου και Νοτίου Πηλίου να επικοινωνήσουν με το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Αλμυρού εντός 10 ημερών.

Ο Υπεύθυνος Κατάρτισης

Δρ. Μιχαλακόπουλος Παναγιώτης

Γεωπόνος

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου