ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ 27/2/16

δικαστικο-αποσπασμα-ταχυδρομοσ-27-2-16-85977

Απόσπασμα Κατασχετήριας Έκθεσης Ακίνητης Περιουσίας

Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Λάρισας, με έδρα το Πρωτοδικείο Βόλου, Ευστάθιος Γ. Κωτσόβολος, κάτοικος Βόλου, οδός Αντωνοπούλου 172.

Γνωστοποιώ ότι: Στις 16-03-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 – 17.00’ ενώπιον της Συμβολαιογράφου Βόλου κ. Σουζάνας Ψαρογιώργου ή του νομίμου αναπληρωτή της και στο Ειρηνοδικείο Βόλου , εκτίθεται σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό η ακίνητη περιουσία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο «APS EΠE», που εδρεύει στην Χλόη Βελεστίνου (θέση Μεριάς) και εκπροσωπείται νόμιμα , επισπεύσει της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αμερικής αρ 4) και εκπροσωπείται νόμιμα. ως ειδική διαδόχου της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ» που εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου και εκπροσωπείται νόμιμα., ήτοι : αγροτεμάχιο που βρίσκεται στην θέση «Μεριάς» της κτηματικής περιφέρειας του Δ.Δ. Χλόης του Δήμου Ρήγα Φεραίου Μαγνησίας του Υποθηκοφυλακείου Φερών εκτάσεως 6.454 τ.μ. τεμάχιο υπ’ αριθμόν (2) του σχεδιαγράμματος του πολιτικού μηχανικού Αριστείδη Μπέλλου που προσαρτάται στο με αριθμό 36.709/2004 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Φερών και ήδη Βόλου Σταύρου Παπαγεωργίου εκτάσεως σύμφωνα με το τίτλο κτήσεως με το υπάρχον σ’ αυτό διόροφο βιομηχανικό κτήριο, με τα συστατικά τα παραρτήματα και παρακολουθήματά του, συνολικού εμβαδού, σύμφωνα με την με αριθμό 493/2006 Αδεια Οικοδομής της Νομαρχίας Μαγνησίας, εμβαδού (883,25) τ.μ. , ήτοι βιομηχανικό κτήριο 676,80 τ.μ. και κτήριο γραφείων 206,45 τ.μ., καλυπτόμενη επιφάνεια επί του οικοπέδου 676,80 τ.μ. , συνολικού όγκου 5.893,88 κ.μ., το οποίο συνορεύει βόρεια με την οδό Βελεστίνου- Μικρού Περιβολακίου (παραπλεύρως της Ε.Ο. Αθηνών- Θεσσαλονίκης) ανατολικά με ιδιοκτησία Κωνσταντίνου Παπακυριαζή, δυτικά με έτερο τμήμα πρώην ιδιοκτησίας κληρονόμων Ευθαλίας συζύγου Γ. Κοντομήτρου και ήδη Κωνσταντίνου Ρουσμένη και Ευαγγελίας Μαργκά και νότια με έτερο τμήμα πρώην ιδιοκτησίας κληρονόμων Ευθαλίας συζύγου Γ. Κοντομήτρου και ήδη Κωνσταντίνου Ρουσμένη και Ευαγγελίας Μαργκά και πέραν αυτού με αγροτικό δρόμο πλάτους 5 μέτρων, όπως αυτό φαίνεται με τα στοιχεία Α’-Β-Γ-Δ-Α’ στο από Οκτωβρίου 2004 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Αριστείδη Μπέλλου που προσαρτάται στο με αριθμό 36.709/2004 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Φερών και ήδη Βόλου Σταύρου Παπαγεωργίου και το ως άνω τεμάχιο αποτελεί μέρος μεγαλυτέρου αγροτεμαχίου εκτάσεως 15.457 τ.μ. που φαίνεται με τα στοιχεία Α-Α’-Ε-Ζ-Α στο ως άνω σχεδιάγραμμα.

Το ως άνω βιομηχανικό κτήριο είναι μεταλλική κατασκευή με βάση από σκυρόδεμα . Η πρόσοψη στην βόρεια πλευρά αυτού είναι γυάλινη , στην οποία βρίσκεται και η κεντρική είσοδος του κτηρίου. Το κτήριο είναι πλήρως αποπερατωμένο. Το αγροτεμάχιο είναι περιφραγμένο με τοιχείο από σκυρόδεμα με μεταλλικούς σωλήνες στο πάνω μέρος.

Τιμή πρώτης προσφοράς πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ΕΥΡΩ, τιμή μεγαλύτερη της αντικειμενικής αξίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43α). Στο ως άνω ακίνητο υπάρχουν (5) πέντε προσημειώσεις υποθηκών . Προσκαλούνται οι επιθυμούντες να γίνουν αγοραστές όπως προσέλθουν και πλειοδοτήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. και τις αλλαγές που επέφερε σ’ αυτές η ισχύ του ν.3714/2008 (Φ.Ε.Κ. 231α)

Βόλος 26-02-2016

Ο Δικαστικός Επιμελητής

Ευστάθιος Γ. Κωτσόβολος

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου