ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, 14/5/16

δικαστικο-αποσπασμα-ταχυδρομοσ-14-5-16-848435

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμό 2.018/15-2-2016 Ε Έπαν. ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ της ακίνητης περιουσίας της οφειλέτριας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΛΜΑ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΛΜΑ Α.Ε.», που εδρεύει στο Βόλο Μαγνησίας, οδός Σπ. Ζήρα αρ. 5 (Νεάπολη) και εκπροσωπείται νόμιμα, ΑΦΜ (095080933) Δ.Ο.Υ. (Α’,Β’) Βόλου, επισπεύσει του Ευάγγελου Δημόπουλου του Θωμά και της Άλκιστης κάτοικου Βόλου, οδός Κουρουνιώτη και Μάνου Λοϊζου (Καραγάτσι).

Ο υποφαινόμενος Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΒΑΛΚΑΜΕΛΗΣ, κάτοικος Βόλου, οδός Αντωνοπούλου, αριθμός 126, β’ όροφος, γράφε ο Νο 6, που είμαι αρμόδιος για την διαδικασία της εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ΚΑΝΩ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ Στις Μία (1) του μήνα Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα Τετάρτη και από ώρας 16.00’-17.00’, στο συνηθισμένο τόπο που γίνονται οι δημόσιοι και αναγκαστικοί πλειστηριασμοί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3714/2008 και τις αλλαγές που επέφερε η ισχύς του στον Κ. Πολ.Δ, δηλαδή στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου, στην περιφέρεια του οποίου έγινε η εκτέλεση, που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου, ενώπιον της συμβολαιογράφου Βόλου κ. Ζουμπουλίας Σόφτα, κατοίκου Βόλου, οδός Χατζηαργύρη 62-64 ή του νομίμου αναπληρωτή της, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό η παρακάτω αναφερόμενη και περιγραφόμενη ακίνητη περιουσία της οφειλέτριας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΛΜΑ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΛΜΑ Α.Ε.», που εδρεύει στο Βόλο Μαγνησίας, οδός Σπ. Ζήρα αρ. 5 (Νεάπολη) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία κατασχέθηκε με την με αριθμό 1.095/30.05.2013 κατασχετήρια έκθεσή μου ακίνητης περιουσίας σε εκτέλεση της με αριθμ. 1.272/26- 09-2012 Διαταγής Πληρωμής του κ. Ειρηνοδίκη Βόλου, που έχει τον νόμιμο τύπο της εκτέλεσης και με αριθμό πρώτου απογράφου εκτελεστού 1.272/2012, με επίσπευση του Ευάγγελου Δημόπουλου του Θωμι και της Άλκιστης, κάτοικου Βόλου, οδός Κουρουνιώτη και Μάνου Λοϊζου (Καραγάτσι).Δηλαδή εκπλειστηριαζεται: 1)Μία (1) Τριώροφη αποθήκη ηλεκτρολογικού υλικού με υπόγειο που είναι κτισμένη σε ένα οικόπεδο που έχει έκταση κατά με ν τον τίτλο ιδιοκτησίας (720,00)τ.μ., κατά δε πρόσφατη και ακριβή καταμέτρηση και σύμφωνα με το από Φεβρουάριου 1997 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Παναγιώτη Καρακαντέ, που νόμιμα χαρτοσημασμένο και υπογεγραμμένο από τους συμβαλλομένους και τον ίδιο προσαρτάται στο συμβόλαιο είναι (752,03)τ.μ. και το οποίο βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλης του Βόλου, του ομωνύμου Δήμου, του Υποθηκοφυλακείου Βόλου, στην συνοικία Νεάπολη και επί της διασταύρωσης των οδών Σπύρου Ζήγρα και Ανώνυμης Δημοτικής οδού, στο οικοδομικό τετράγωνο 1241. Το οικόπεδο αυτό φαίνεται στο προσαρτώμενο στο συμβόλαιο προαναφερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα με τα αλφαβητικά στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Α και συνορεύει γύρω, σύμφωνα μ’ αυτό -ΒΑ- σε πλευρά (Γ.Δ) μήκους (24,79)μ. με ιδιοκτησία αδελφών Τσιουβάκα και Δημητρίου Βηζιώτη, -ΒΔ- σε πλευρά ((Β.Γ) μήκους μέτρων (29,50) χ.με την οδό Σπύρου Ζήρα πλάτους οκτώ (8,00)μ. -ΝΑ- σε πλευρά (Δ.Α) μήκους μέτρων (29,89)μ. με ιδιοκτησία Στέργιου Βελώνη και – ΝΔ- σε πλευρά (Α.Β) μήκους μέτρων (25,91)μ. με οδό Σπύρου Ζήρα και στο οποίο τοπογραφικό διάγραμμα βεβαιώνεται από τον μηχανικό που το συνέταξε, σύμφωνα με το Ν.651/1977, ότι το οικόπεδο αυτό με τα παραπάνω στοιχεία είναι άρτιο και οικοδομήσιμο δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 1337/1983 και δεν οφείλει εισφορά σε γη και σε χρήμα. Εντός του οικοπέδου η οικοδομή που βρίσκεται κτισμένη αποτελείται από υπόγειο ενιαίο χώρο ο οποίος είναι βοηθητικός χώρος αποθήκευσης υλικού, και έχει εμβαδόν 477,62τ.μ., το ισόγειο αποτελείται από έναν ενιαίο αποθηκευτικό χώρο μ: τρεις τουαλέτες WC και μία κουζίνα και έχει εμβαδόν 457,59τ.μ.. Ο πρώτος Α πάνω από το ισόγειο όροφος αποτελείται από έναν ενιαίο αποθηκευτικό χώρο ηλεκτρολογικού υλικού και από δύο γραφεία, με εμβαδόν 477,62τ.μ. και ο δεύτερος Β’ πάνω από το ισόγειο όροφος αποτελείται και αυτός από έναν ενιαίο αποθηκευτικό χώρο και έχει 255,88τ.μ. εμβαδόν. Το συνολικό δομημένο εμβαδόν της τριώροφης αυτής οικοδομής με υπόγειο που κατασχέθηκε είναι 1. 191,09τ.μ. και έχει αυτόνομη θέρμανση, πλήρη ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση, τις ανάλογες πόρτες και παράθυρα αλουμινίου με διπλούς υαλοπίνακες, πλακάκια στα δάπεδα και τους ανάλογους βοηθητικούς χώρους με τα παραρτήματα της οικοδομής. Περιήλθε κατά πλήρη κυριότητα στην οφειλέτιδα εταιρεία με το με αριθμό 1.506/7-10-1997 συμβόλαιο πώλησης στης συμβολαιογράφου Βόλου Λαυρίας Λ. Βασιλάκη και είναι μεταγεγραμμένο στο Υποθηκοφυλακείο Βόλου στον τόμο 398 με αριθμό 339.

Το ανωτέρω ακίνητο που κατασχέθηκε εκτιμήθηκε σύμφωνα με την με αριθμό 1182/2014 και από 12-12-2014 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Βόλου, αντί του ποσού του ενός εκατομμυρίου πεντακόσιων χιλιάδων (1.500.000,00) και με τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 της εκτίμησης δηλαδή το ποσό των ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00)€. τιμή η οποία θα χρησιμεύσει ως τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμοό όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41° του ν. 1249/1982, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Τα ακίνητο βαρύνεται με μία Προσημείωση Υποθήκης υπέρ της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε» και μία Προσημείωση Υποθήκης υπέρ της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε».

Προσκαλούνται όσοι επιθυμούν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν ενώπιον του ανωτέρω αναφερομένου συμβολαιογράφου, στο χρόνο και στον τόπο που ορίζονται με την περίληψή μου, συμμορφούμενοι με τους όρους του και με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας όπως έχουν τροποποιηθεί.

Το παρόν συντάχθηκε στο γραφείο μου που βρίσκεται στο Βόλο, οδός Αντωνοπούλου, αριθμός 126, β’ όροφος, γραφείο Νο 6.

Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΒΑΛΚΑΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου