ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, 19/3/16

δικαστικο-αποσπασμα-ταχυδρομοσ-19-3-16-59345

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της με αριθμό 2.019/19-2-2016 Β΄ Επαν. ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ της κινητής περιουσίας του οφειλέτη Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ», που εδρεύει στο Πατητήρι του Δήμου Αλοννήσου κι εκπροσωπείται νόμιμα, επισπεύσει του Εμμανουήλ Τσουκανά του Γεωργίου, κάτοικου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων Μαγνησίας.-

Ο υποφαινόμενος Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΒΑΛΚΑΜΕΛΗΣ, κάτοικος Βόλου, οδός Αντωνοπούλου, αριθμός 126, β΄όροφος, Γραφείο Νο 6, που είμαι αρμόδιος για την διαδικασία της εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

ΚΑΝΩ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ

Στις έξι (6) του μήνα Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα Τετάρτη και από ώρας 16.00΄-17.00΄,στο συνηθισμένο τόπο που γίνονται οι δημόσιοι και αναγκαστικοί πλειστηριασμοί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3714/2008 και τις αλλαγές που επέφερε η ισχύς του στον Κ. Πολ.Δ, δηλαδή στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου, στην περιφέρεια του οποίου έγινε η εκτέλεση, που βρίσκεται το Ειρηνοδικείο Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας, ενώπιον του συμβολαιογράφου Σκοπέλου κ. Δημητρίου Ταλαδιανού, κατοίκου Σκοπέλου ή του νομίμου αναπληρωτή της, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό η παρακάτω αναφερόμενη και περιγραφόμενη κινητή περιουσία του οφειλέτη Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ», που εδρεύει στο Πατητήρι του Δήμου Αλοννήσου κι εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία κατασχέθηκε με την με αριθμό 1.942/14-10-2014 κατασχετήρια έκθεσή του Εμμανουήλ Τσουκανά του Γεωργίου, κάτοικου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων Μαγνησίας και η περιγραφή έχει ως εξής: Δηλαδή εκπλειστηριάζεται: 1) Το υπ΄ αριθμόν κυκλοφορίας ΤΚΝ 5808 Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής NISSAN, τύπου NAVARA, κυλινδρισμού 2488cc, 17 φορολογήσιμων ίππων, πετρελαιοκίνητο, με αριθμό πλαισίου USKCUND40U0122258 και αριθμό κινητήρα YD25, χρώματος ασημί, διπλοκάμπινο. Το ως άνω αναγκαστικώς κατασχεμένο αυτοκίνητο είναι μεταχειρισμένο, σε καλή κατάσταση ευρισκόμενο, σύμφωνα με την με αριθμό 41/1-2-2016 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) με την οποία διορθώνεται αντί του ποσού των (10.500,00)€ με τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 της εκτιμηθείσας αξίας δηλ. το ποσό των (8.000,00) €.

Φύλακας και μεσεγγυούχος ορίσθηκε η Μάχη σύζυγος Εμμανουήλ Τσουκανά, κάτοικος Αλοννήσου Μαγνησίας.

2)Ένα σκάφος τύπου ταχυπλόου, με την ονομασία «ΨΑΘΟΥΡΑ», με αύξοντα αριθμό λεμβολογίου Αλοννήσου Λ.Α. AMYEN GRC 102 416 178, είδους πολυεστερικού, έχει ολικό μήκος έξι μέτρα και εξήντα εκατοστά (6,60), μέγιστο πλάτος 2,50μ. και ύψος 0,55μ.. Το σκάφος αυτό φέρει δύο εξωλέμβιες μηχανές, οι οποίες συγκατασχέθηκαν, ήτοι: α) Μία εξωλέμβια μηχανή, εργοστασίου κατασκευής YAMAXA, μέγιστης ισχύος 150 ΗΡ και 2) μία εξωλέμβια μηχανή, εργοστασίου κατασκευής MERCURY, μέγιστης ισχύος 10 ΗΡ. Επίσης συγκατασχέθηκε το τρέιλερ του σκάφους με τα ακόλουθα στοιχεία¨ ELVIS CENTER BOAT TRAILERS Ε. ΣΤΑΜΟΥ.

Το ως άνω αναγκαστικώς κατασχεμένο ταχύπλοο σκάφος μαζί με τις εξωλέμβιες μηχανές και το τρέιλερ, είναι μεταχειρισμένο και εκτιμήθηκε σύμφωνα με την με αριθμό 41/1-2-2016 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) με την οποία διορθώνεται αντί του ποσού των (15.000,00)€ με τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 της εκτιμηθείσας αξ/ιας δηλ. το ποσό των (10.000,00)€.

3) Ένα σκάφος τύπου ταχυπλόου, με την ονομασία ΜΑΡΙΝΑ ΤΑ 34, είδους πολυεστερικού, υλικού κατασκευής GRP, ολικού μήκους 8,30μ., μέγιστου πλάτους 2,90μ., ύψους εξάλων 0,56μ., χρώματος λευκού, λοιπών χαρακτηριστικών τύπου Superonda 820 OB, με αριθμό σειράς GRLMM80B04C808, κατασκευασμένο με όλους τους κανόνες ναυτικής τεχνολογίας για την κατηγορία του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για τη διενέργεια πλόων στη θάλασσα. Με το σκάφος αυτό μπορούν να μεταφερθούν με ασφάλεια μέχρι δέκα (10) άτομα. Το σκάφος αυτό φέρει τον ακόλουθο εξοπλισμό, ο οποίος συγκατασχέθηκε, ήτοι: 1) Μία εξωλέμβια μηχανή μάρκας MERCURY, 4χρονη, 200XL VERADO (4-CYL), με τύπο κινητήρα S/N P538667, με κωδικό μηχανής 9500-V20004-X, 2) μία εξωλέμβια μηχανή μάρκας MERCURY, 4χρονη, 200CLX VERADO (4-CYL), με τύπο κινητήρα S/N P537624, με κωδικό μηχανής 9500-V20004-XC, 3) μία μπάρα ζεύξεως VERADO 71EK, 4) ένα χειριστήριο κονσόλας διπλό DIS, 5) Μία πλεξούδα ΚΙΤ ZF DIS, 6) μία πλεξούδα σκάφους 06, 7) μία πλεξούδα, 8) ένα στροφ/μιλιόμετρο SMART λευκό, 9) ένα κιτ τοποθέτησης OPTI/VERADO, 10) μία προπέλα ENERTIA R21, 11) μία προπέλα ENERTIA L21, 12)ένας πόλος μπαταρίας μολύβδου, 13) ένας κόμβος έξι θέσεων, 14) ένα κάλυμμα κόμβου και 15) ένα ραντάρ – GPS μετά οθόνης. Συγκατασχέθηκε επίσης το τρέϊλερ του σκάφους, κατασκευαστή WINTER HOFF, με στοιχεία D58339 BRECKERFELD, B50-X, D27, S150 00 – 0338 και αριθμό πλαισίου 506/1500/320/005774.

Το ως άνω αναγκαστικώς κατασχεμένο σκάφος μαζί με τον εξοπλισμό του και το τρέϊλερ είναι μεταχειρισμένο, σε καλή κατάσταση ευρισκόμενο και εκτιμήθηκε σύμφωνα με την με αριθμό 41/1-2-2016 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) με την οποία διορθώνεται αντί του ποσού των (33.000,00)€ με τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 της εκτιμηθείσας αξ/ιας δηλ. το ποσό των (22.000,00)€.

Προσκαλούνται όσοι επιθυμούν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν ενώπιον του ανωτέρω αναφερομένου συμβολαιογράφου, στο χρόνο και στον τόπο που ορίζονται με την περίληψή μου, συμμορφούμενοι με τους όρους του και με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας όπως έχουν τροποποιηθεί.

Το παρόν συντάχθηκε στο γραφείο μου που βρίσκεται στο Βόλο, οδός Αντωνοπούλου, αριθμός 126, β΄ όροφος, γραφείο Νο 6.

ΒΟΛΟΣ 17/3/2016

Ο ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΒΑΛΚΑΜΕΛΗΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου