ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ 25/3/16

δικαστικο-αποσπασμα-ταχυδρομοσ-25-3-16-50818

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Κατασχετήριας Έκθεσης Ακίνητης Περιουσίας.

Ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου, Δημήτριος Α. Νικολάου, κάτοικος Βόλου, Αντωνοπούλου 172. Γνωστοποιώ ότι: Στις δέκα τρεις ( 13 ) του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Τετάρτη, από την 4η έως και την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας, στο Ειρηνοδικείο Αλμυρού και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αλμυρού κ. Ελένης Κακασή – Κουμασοπούλου που κατοικοεδρεύει στον Αλμυρό κι επί της οδού Γρηγοριάδου αρ. 3 ή του νόμιμου αναπληρωτή της, με επίσπευση της Ελευθερίας συζ. Χαράλαμπου Νιφόρου το γένος Ιωάννη και Αικατερίνης Μαγνήσαλη κατοίκου Βόλου (Σπ. Σπυρίδη 106), θα εκτεθούν σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό τα κατασχεθέντα, σύμφωνα με την με αριθμό 2.011/16-03-2015 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Βόλου Παναγιώτη Γ. Κολώνια, τα ακίνητα της οφειλέτη Χρυσούλας Κωστούλα του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, σύζυγο Απόστολου Μπασαγιάννη, κάτοικο Ευξεινούπολης Αλμυρού, οδός Αλεξ.Αντωνιάδη αριθ. 34, των οποίων η περιγραφή, όρια, εκτίμηση και λοιπά αξιόλογα στοιχεία τους, απαραίτητα για τη διάγνωση της ταυτότητάς τους, έχουν ως εξής : 1. ένας αγρός ξερικός που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και ζώνης και εκτός ορίων οικισμών ,που δεν υπόκειται σε πράξη εφαρμογής και δεν οφείλει εισφορά σε γη και σε χρήμα, είναι άρτιος και οικοδομήσιμος , δεν υπάγεται στις διατάξεις του Νόμου 1337/1983, αλλά βρίσκεται στη διαδικασία του αναδασμού , έχει συνολική έκταση 4.643,76 τετραγωνικά μέτρα ενώ το αγροτεμάχιο που προκύπτει μετά τον αναδασμό στην ίδια θέση έχει εμβαδόν 4.518,00 τετραγωνικά μέτρα, ή όσο είναι περισσότερο ή λιγότερο , όπως αυτά βεβαιώνει Αρχιτέκτονας μηχανικός Αθανάσιος Γ. Βατάλης ο οποίος επίσης βεβαιώνει ότι το αγρόκτημα αυτό βρίσκεται στη θέση «Νταγιάς» Αλμυρού, Νομού Μαγνησίας, της κτηματικής περιφέρεια του Δήμου Αλμυρού του Υποθηκοφυλακείου Αλμυρού, και συνορεύει ολόγυρα με ιδιοκτησίες Ανατολικά 73,66 μέτρα με αγροτικό δρόμο, Δυτικά 72,15 μέτρα με αγροτεμάχιο μετά τον αναδασμό και πέραν αυτού με Κωνσταντινιά χήρα Κοσμά Σαρρή, Βόρεια 62,71 μέτρα με Ευστάθιο Γεωργίου Μπαζή και Νότια 64,70 μέτρων με αγροτικό δρόμο. Μετά τον αναδασμό το ακίνητο που προκύπτει είναι 4.518,00 τετρ. μέτρα και φαίνεται στο από τον Οκτώβριο του 2008 τοπογραφικό διάγραμμα του Αρχιτέκτονα μηχανικού Αθανασίου Γ. Βατάλη, και συνορεύει ολόγυρα με ιδιοκτησίες , Ανατολικά 55,28 μέτρα με αγροτική οδό, Δυτικά 55,28 μέτρα Κωνσταντινιά χήρα Κοσμά Σαρρή, Βόρεια 81,76 μέτρα με Ευστάθιο Γεωργίου Μπαζή και Νότια 81,76 μέτρα με αγροτική οδό. Εντός του ανωτέρω ακινήτου υπάρχει μεταλλική κατασκευή (σάντουιτς πολυουρεθάνης) 420 τετραγωνικών μέτρων, 5,5 μέτρα ύψος, ή όσο είναι περισσότερο ή λιγότερο με δύο πόρτες, συρόμενες. Τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 106.500,00€ 2. Ένα ελαιοπερίβολο ξερικό με διακόσια είκοσι (220) περίπου ελαιόδεντρα, το οποίο έχει έκταση 7.200 τετραγωνικά μέτρα, ή όσο είναι περισσότερο ή λιγότερο και συνορεύει Ανατολικά σε πλευρά 258 μέτρων με ιδιοκτησία Ευαγγέλου Τόπα, Δυτικά σε πλευρά 252,50 μέτρα με ιδιοκτησία Γεωργ. Δημητρόυλια , Βόρεια σε πλευρά 27 μέτρων με ιδιοκτησία Άννας Τόπα και Νότια σε πλευρά 29,70 μέτρων με αγροτικό δρόμο. Εντός του ανωτέρω ακινήτου υπάρχουν ξυλοκατασκευές και συρματοπλέγματα που χρησιμοποιείτο για ποιμνιοστάσιο. Τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 10.333,33€ Και 3. Αγρόκτημα στην Αγία Τριάδα πρώην Δήμου Σούρπης ήδη Δήμου Αλμυρού με αριθ. τεμαχίου 1 το οποίο έχει έκταση 2.278 τετραγωνικά μέτρα και συνορεύει γύρωθεν με δρόμο, με ρέμα, με ιδιοκτησία αγνώστου και με ιδιοκτησία Ντόκου και έχει μέσα 100 περίπου ελαιόδεντρα μικρής ηλικίας. Τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 2.000,00€

Το ελαιοπερίβολο εκτάσεως 7200τ.μ. στη θέση «Μπόζαλο» Αλμυρού βαρύνεται με μια υποθήκη. Τα άλλα δυο ακίνητα δεν έχουν κανένα βάρος.

Βόλος 24-03-2016

Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου