ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ανακοινωση-445253

Θα μπορούσε κάποιος σύζυγος ή παιδιά του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΠΟΤΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ή εν εκ των τέκνων
παιδιά του ΙΟΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ γιος του ΑΝΤΟΝΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ καταγωγή γύρω στο 1890 από Κισσό και Βόλο Ελλάδας ή οποιοσδήποτε άλλος γνωρίζει πού βρίσκονται ή ισχυρίζονται ότι έχουν σχέση με αυτούς ή με τον ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΠΟΤΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ, αποθανών, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον Δημόσιο Διαχειριστή της Κουηνσλάνδης Ταχ. Κυβ. 2251 Βρισβάνη 4001 Κουνσλάνδη Αυστραλíα
The Public Trustee of Queensland, G.P.O. Box 2251 Brisbane 4001 Queensland Australia (or email
Vanessa [email protected]) αριθμός αναφοράς 20363028 και δηλώστε όλες τις πληροφορíες σχετικά με το αíτημά σας.

Διά της παρούσης σάς δíδεται ειδοποíηση ότι στις ή μετά τις 4.11.2021 σύμφωνα με το Αρθρο 132 Δημόσιων Διαχειριστών 1978, ο Διαχειριστής προτίθεται να προχωρήσει στη διανομή των περιουσιακών στοιχείων της περιούσιας του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΠΟΤΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ τελευταία γνωστή διεύθυνση 12 Appel Street Highgate Street Queensland Australia, λαμβάνοντας υπόψη μόνο αυτούς των οποίων τα αιτήματά τους έχουν αποδειχθεί και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Διαχειριστή ή στη συνέχεια φαίνονται να έχουν την καλύτερη νομική αξίωση μέχρι αυτό το χρονικό σημείο (4.11.2021 ήτοι 2 μήνες και 1 μέρα από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας αγγελίας).

SAMAY ZHOUHAND THE PUBLIC TRUSTEE OF QUEENSLAND AND ACTING CEO

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου