ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ανακοινωση-430575

Ανακοινώνεται ότι ο κ. Μπούσης (επώνυμο) Σταύρο (κ. όνομα) του Νικόλα και της Νταφίνα που γεννήθηκε το 1995 στην Κονίσπολη – Αλβανίας και είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης – Θεσσαλονίκης, οδός Ιωάν. Χρυσοστόμου 6, με επάγγελμα Ιδιωτικός Υπάλληλος, έχει υποβάλει στην Υπηρεσία μας αίτηση περί εξελληνισμού του κυρίου ονόματός του από «Σταύρο» σε «Σταύρος».
Καλείται όποιος αντιτίθεται στις παραπάνω αλλαγές, όπως μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας σε ημερήσια εφημερίδα που κυκλοφορεί στον Δήμο Βόλου, να υποβάλει στον Δήμο Αλμυρού (Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών) τις αντιρρήσεις του για τις παραπάνω αλλαγές.

Ο Δήμαρχος Αλμυρού

Χατζηκυριάκος Ευάγγελος

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου