ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

περιληπτικη-διακηρυξη-εκμισθωσησ-το-359624

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Διακηρύσσει ότι: 

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του κυλικείου του ΚΑΠΗ Καναλίων, που βρίσκεται στη κεντρική πλατεία, έκτασης 80 περίπου τετραγωνικών μέτρων με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς # 360,00 # € (Τριακόσια Εξήντα Ευρώ).

Η δημοπρασία θα γίνει στο Βελεστίνο, στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2021  και από ώρα 14:00 μέχρι 14:30 ενώπιον της αρμόδιας 3μελούς επιτροπής.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι Έλληνες πολίτες, αφού προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά: α) Γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού # 36,00 # € (Τριάντα Έξι Ευρώ) υπέρ του Νομικού Προσώπου και β) Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας για μη ύπαρξη οφειλών προς τον Δήμο Ρήγα Φεραίου και το Νομικό Πρόσωπο, από τις αντίστοιχες υπηρεσίες. 

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο αρμόδιο γραφείο του Νομικού Προσώπου που βρίσκεται στην ισόγεια αίθουσα του Δημαρχείου στο Βελεστίνο (πληρ. Κωνσταντίνος Αθ. Γιάτσιος, τηλ. 24253-50213), των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου