ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ανακοινωση-319586

Η Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι, μετά από αίτημα του ΣΑΛΕΜ ΑΝΤΟΥΑΝ , εκδόθηκε ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 521,59 τ.μ., που βρίσκεται εντός ορίων οικισμού στη θέση ” Λαναρά” συνοικίας Αγίας Κυριακής Τοπικής Κοινότητας Τσαγκαράδας του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου Π.Ε Μαγνησίας με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 περίπτωση α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθρ.32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ-159Α) μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Η πράξη χαρακτηρισμού και το σχεδιάγραμμα της έκτασης θα είναι αναρτημένα στον ειδικό δικτυακό τόπο dp.ypeka.gr και θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλλουν τυχόν αντίρρηση εντός εξήντα (60) ημερών από της, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Ν. 998/79, επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, από την ανάρτηση.

Η Δασάρχης
Ελένη Δημητρακοπούλου – Μπίλλιου
Δασολόγος

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου