ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σύγκληση Εκτακτη Γενικής Συνέλευσης

σύγκληση-εκτακτη-γενικής-συνέλευσης-303678

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΔΡΑ: Α’ ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ – ΕΒΟΛ, ΒΟΛΟΣ – Τ.Κ. 38500

 Τηλ. 2421095095, 95372,fax: 2421095275

 Α.Φ.Μ : 096000124 Δ.Ο.Υ.  Βόλου  Α.Μ.  ΑΓΡ. ΣΥΝ/ΣΜΩΝ: 0503006

ΑΡ. ΠΡ.: 1100 ΒΟΛΟΣ 14/11/2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Σας γνωστοποιούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού μας, κατά τη συνεδρίασή του με Νο 13/02-11-2019, αποφάσισε τη σύγκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 26/11/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συγκεντρώσεων του εργοστασίου ΕΒΟΛ, του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου, στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

ΘΕΜΑ 1ον : Ενημέρωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου για την πορεία της Οργάνωσης.

ΘΕΜΑ 2ον : Τροποποίηση καταστατικού.

ΘΕΜΑ 3ον : Ενημέρωση περί της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή του

 Αγροτικού Συνεταιρισμού σε Αστικούς Συνεταιρισμούς και επικύρωση αυτής.

ΘΕΜΑ 4ον : Λήψη απόφασης περί καθορισμού ανώτατου ποσού και όρων για τα δάνεια που

 συνάπτει ο Συνεταιρισμός και τις εγγυήσεις που χορηγεί.

ΘΕΜΑ 5ον : Διάφορα.

Η Εκτακτη Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης ο αριθμός των μελών που παρίστανται σε αυτή και έχουν δικαίωμα ψήφου είναι τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Εκτακτη Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας (την Τρίτη 03/12/2019) και με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση απαρτία υπάρχει, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται ή εκπροσωπείται σε αυτή το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του ΑΣ που έχουν δικαίωμα ψήφου.

 Για τον

 ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΒΟΛΟΥ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΡΙΝΤΖΟΣ

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου