ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση

πρόσκληση-299045

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Αρμόδια: Κ. Καραγιαννοπούλου
Τηλ. 24213 – 56861

Βόλος 31 – 10 – 2019

Αρ. πρωτ. 92836

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προτείνεται η διόρθωση της 2/93 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή Αγίου Νεκταρίου της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου, στην ιδιοκτησία με κ.α. 050123 στο Ο.Τ. Γ623, για να συμπληρωθούν στη στήλη 2 τα στοιχεία του φερόμενου ιδιοκτήτη, καθώς και οι τίτλοι ιδιοκτησίας.

Παρακαλούμε να προσέλθουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες στα γραφεία της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, Μικρασιατών 81 (κτίριο Σπίρερ – 2ος όροφος), για να λάβουν γνώση της προτεινόμενης διόρθωσης των κτηματολογικών πινάκων και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου