ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ

προκηρυξη-θεσεωσ-273285

ΙΔΡΥΜΑ

«ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΒΟΛΟΥ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Το Γηροκομείον Βόλου, προκειμένου να καλύψει θέσεις υπαλλήλων γενικών καθηκόντων, προκηρύσσει 2 θέσεις.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως προσκομίσουν μέχρι τις 16/12/2019 ημέρα Δευτέρα στα γραφεία του Ιδρύματος, Γηροκομείου 59 στον Ανω Βόλο, ή αποστείλουν ταχυδρομικά ή μέσω e-mail καθημερινά ώρες γραφείου τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Απολυτήριο Γυμνασίου.
  2. Κατώτατο όριο ηλικίας τα 25 έτη.
  3. Προϋπηρεσία σε παρόμοιες δομές επιθυμητή.
  4. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε μαγειρεία και χώρους σίτισης, καθώς και οι γνώσεις μαγειρικής
  5. Συστάσεις θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι, αφού καταθέσουν τα δικαιολογητικά στα γραφεία του Ιδρύματος μέχρι την ως άνω ημερομηνία, θα επακολουθήσει προσωπική συνάντηση γνωριμίας.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 24210 78910, ώρες γραφείου.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου