ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ευχαριστήριο

ευχαριστήριο-111164

Ως επαγγελματίας άμεσα πληττόμενος από τα έκτακτα μέτρα αναστολής της επιχειρηματικής μου δραστηριότητας αλλά και σκεπτόμενος την δύσκολη οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία περιήλθαν οι εργαζόμενοι μου, προσπάθησα να προβώ άμεσα, μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, στις δέουσες ενέργειες προκειμένου οι ανωτέρω εργαζόμενοι να λάβουν την προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση ως μικρό βοήθημα έναντι των απολεσθέντων εισοδημάτων τους. Κατά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και λόγω ατελειών και αβλεψιών του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ανέκυψε σοβαρό πρόβλημα που έθετε σε κίνδυνο την δυνατότητα χορηγήσεως των προβλεπομένων οικονομικών βοηθημάτων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις μου.

Παρότι οι τοπικές υπηρεσίες ΙΚΑ και ΣΕΠΕ προσπάθησαν να επιλύσουν το πρόβλημα που ανέκυψε, αυτό δεν κατέστη εφικτό λόγω του υφισταμένου νομικού πλαισίου. Αν και το προσωπικό των ανωτέρω υπηρεσιών κατέβαλε φιλότιμες προσπάθειες, αντικειμενικά δεν ήταν δυνατόν να δώσουν λύση.

Ενόψει του ανωτέρου κινδύνου ενημερώθηκε ο τοπικός μας βουλευτής κ. Χρήστος Μπουκώρος για τις αδυναμίες που εμφάνιζε το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και τα προβλήματα που δημιουργούσε για την έγκαιρη καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων των εργαζομένων. Μας διαβεβαίωσε ότι θα ενεργήσει τα δέοντα για την άρση των αδικιών και την διόρθωση των αστοχιών του προγράμματος. Πράγματι, ενήργησε τα δέοντα με υποδειγματικό ζήλο και ταχύτητα. Με τις εύστοχες ενέργειες και επαφές του το πρόβλημα λύθηκε εντός μιας ώρας.

Θεωρώ καθήκον μου να τον ευχαριστήσουμε και δημοσίως, τόσο εγώ όσο και οι εργαζόμενοι μου, για την αμέριστη συμπαράστασή του αλλά και για την ταχύτητα με την οποία ενήργησε για την βελτιστοποίηση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και την διόρθωση των προβλημάτων που παρουσίαζε κατά την εφαρμογή του.

Μαζί με τις θερμές μας ευχαριστίες του ευχόμαστε Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση.

Καλλιός Θανάσης – Εργαζόμενοι

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου