ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, 14/2/16

δικαστικο-αποσπασμα-ταχυδρομοσ-14-2-16-106941

Απόσπασμα της υπ΄αριθμόν 2.653/18-12-2015 Περίληψής μου κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας.

Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου Γεώργιος Στ. Μπαλλούς, κάτοικος Βόλου, Αντωνοπούλου 172,

Κάνω γνωστό ότι

Στις 2 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 4 έως 5 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στο Βόλο και στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου, που βρίσκεται εντός του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου, με την παρουσία της Συμ/φου Βόλου Μαρίας Γκέσκου, κατοίκου Βόλου, οδός Ρήγα Φεραίου, αρ. 120, ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, πλειστηριάζεται αναγκαστικά και οριστικά η ακίνητη περιουσία που κατασχέθηκε με την υπ΄αριθμόν 2.637/19-6-2015 κατασχετήρια έκθεσή μου, ιδιοκτησίας της οφειλέτιδας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «METAL DESIGN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στην Α΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094476813, μ΄ επίσπευση της δανείστριας ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094014298. Η ακίνητη αυτή περιουσία είναι η εξής: ΄Ενα γήπεδο που βρίσκεται στην Α΄ ΒΙΠΕ Βόλου, στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Αισωνίας, ήδη Δήμου Βόλου, είναι εντός του σχεδίου ΒΙ.ΠΕ Βόλου και είναι κατά κανόνα άρτιο και οικοδομήσιμο, έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά 4.877,61 και συνορεύει: Βορειοδυτικά με χώρο πρασίνου, Ανατολικά με πρώην ιδιοκτησία OPTION Συνεταιρισμού Ξυλείας, Νότια έχει πρόσωπο στη με αριθμό 11 οδό και Δυτικά με πρώην ιδιοκτησία OPTION Θεοδώρου ΑΒΕΕ. Το ανωτέρω γήπεδο είναι ασφαλτοστρωμένο και έχει ελαφρώς επικλινή μορφολογία. Στο ανωτέρω γήπεδο έχει ανεγερθεί βιομηχανικό κτίριο και κτίριο γραφείων. Στη συνέχεια έχει γίνει προσθήκη κτιρίου γραφείων. Το κτίριο που έχει ανεγερθεί εντός του ανωτέρω γηπέδου αποτελείται από επίπεδο υπογείου, επίπεδο ισογείου χώρου παραγωγής, επίπεδο ισογείου γραφείων, επίπεδο πρώτου (Α΄) ορόφου γραφείων και επίπεδο δευτέρου (Β΄) ορόφου γραφείων. Επίπεδο υπογείου:

Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 254,80. Το υπόγειο έχει συμπεριληφθεί στη δόμηση. Επίπεδο ισογείου χώρου παραγωγής: ΄Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 1.497,23, που όμως έχει επεκταθεί κατά 10,00 τετραγωνικά μέτρα, διαμορφώνοντας συνολική επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 1.507,23. Επίπεδο ισογείου γραφείων: ΄Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 154,07. Το ισόγειο βρίσκεται στην ίδια στάθμη με το υπόγειο. Σημειώνεται ότι στην κάτοψη του ισογείου αναφέρεται ότι έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 162,93, ενώ στο διάγραμμα κάλυψης αναφέρεται ότι έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 154,07. Επίπεδο Α΄ ορόφου γραφείων: ΄Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 223,20. Ο Α΄ όροφος βρίσκεται στην ίδια στάθμη με το χώρο παραγωγής. Επίπεδο Β΄ ορόφου γραφείων: ΄Εχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 231,49.

Ο φέρων οργανισμός των κτιρίων είναι μεταλλικός, πλην του υπογείου που είναι οπλισμένο με σκυρόδεμα, η πλαγιοκάλυψη με μεταλλικά πάνελ και το κτίριο γραφείων εσωτερικά είναι επενδυμένα με γυψοσανίδες. Τιμή πρώτης προσφοράς για το ξεκίνημα του πλειστηριασμού αυτού ορίζεται το ποσό των 986.612,53 ευρώ. Στο ανωτέρω ακίνητο είναι γραμμένες τρεις (3) προσημειώσεις υποθηκών.

Προσκαλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και πλειοδοτήσουν στον αναφερόμενο στην αρχή του παρόντος τόπο και χρόνο. Το παρόν έγινε στο Βόλο και στο γραφείο μου σήμερα στις 12-2-2016 έτους.

Ο Δικαστικός Επιμελητής

(ΤΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΜΠΑΛΛΟΥΣ

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου