ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πλήρωση θέσεων Καθηγητών

πλήρωση-θέσεων-καθηγητών-100005

Πάτρα 28 / 4 / 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Βιολογίας, 2) Φυσικής, 3) Πολιτικών Μηχανικών και 4) Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Τομέας Βιολογίας Ζώων

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Ανθρώπου και Ζώων».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 421/13-4-2020 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας 14-4-2020)

ΑΔΑ: 6Ζ58469Β7Θ-ΗΩ4 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15727

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Τομέας Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Μηχανική – Μηχανική των Ρευστών».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 421/13-4-2020 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας 14-4-2020)

ΑΔΑ: Ψ7Π3469Β7Θ-ΔΑΧ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15729

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κβαντική Μηχανική (Θεμελίωση)».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 421/13-4-2020 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας 14-4-2020)

ΑΔΑ: ΩΡ0Ψ469Β7Θ-ΚΗΔ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15730

Τομέας Εφαρμοσμένης Φυσικής

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική της Ατμόσφαιρας».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 421/13-4-2020 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας 14-4-2020)

ΑΔΑ: 695Λ469Β7Θ-09Ν ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15731

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τομέας Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 421/13-4-2020 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας 14-4-2020)

ΑΔΑ: ΨΠΥ7469Β7Θ-50Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15732

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Χειρουργικός Τομέας

Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική – Μεταμοσχεύσεις Συμπαγών Οργάνων».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 421/13-4-2020 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας 14-4-2020)

ΑΔΑ: ΨΟΗΕ469Β7Θ-40Χ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15733

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις 29 / 6 / 2020.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των Τμημάτων και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

Βιολογίας: e-mail: [email protected]

[email protected]

Ιστότοπος: www.biology.upatras.gr

τηλ.: 2610-969201/969203-205/997975

Φυσικής: e-mail: [email protected]

Ιστότοπος: www.physics.upatras.gr

τηλ.: 2610-996061/996072/996073/996077/996089

Πολιτικών Μηχανικών: email: [email protected] Ιστότοπος: www.civil.upatras.gr

τηλ.: 2610- 2610 996500/ 996501/ 996502/ 996503

Ιατρικής: email: [email protected]

Ιστότοπος: www.med.upatras.gr

τηλ.: 2610-969100/969101/969102/969103/969104/969106/969108/969114/969169

Η Πρύτανις

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ E. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου