ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Πότε εφαρμόζεται η παρακράτηση 25% υπέρ του εθνικού αποθέματος

πότε-εφαρμόζεται-η-παρακράτηση-25-υπέρ-τ-986939

Τι προβλέπει εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης χωρίς γη εφαρμόζεται παρακράτηση ύψους 25% επί της έκτασης των δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης ενίσχυσης (βασική ενίσχυση) του έτους 2023 υπέρ του εθνικού αποθέματος.

Δείτε την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ ΕΔΩ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, διευκρινίζεται ότι η παρακράτηση δεν εφαρμόζεται στη μοναδιαία αξία, η οποία παραμένει σταθερή. Ως εκ τούτου, η συνολική αξία των μεταβιβαζόμενων δικαιωμάτων, εκεί όπου εφαρμόζεται παρακράτηση 25%, είναι συνολικά κατά 25% μικρότερη της αρχικής.

Πότε δεν εφαρμόζεται η παρακράτηση

Η παραπάνω παρακράτηση δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Στην οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, σε περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι είναι συγγενείς α’ βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας ή σύζυγοι

β) Στη μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς

γ) Στη μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς και ταυτόχρονη οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, σε περίπτωση που ο κληρονόμος είναι συγγενής α’ βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας ή σύζυγος με τον αποδέκτη.

δ) Στη λύση μίσθωσης δικαιωμάτων και ταυτόχρονη οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, σε περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι είναι συγγενείς α’ βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας ή σύζυγοι.

Να σημειωθεί ότι κατά τη μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη και κατά την ταυτόχρονη μίσθωση των δικαιωμάτων χωρίς γη εφαρμόζεται παρακράτηση ανεξαρτήτως α’ βαθμού συγγένειας ή συζυγικής σχέσης.

Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, ως συγγένεια α’ βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας συγγένεια έχουν οι εξής:

  • οι γονείς με τα παιδιά
  • ο/η σύζυγος με τους γονείς της/του συζύγου αντίστοιχα

Πηγή: in.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου