Η βουβωνοκήλη: Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται

Τελευταία ενημέρωση: 2019-02-04, 14:14:31
Η βουβωνοκήλη: Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται

Του Κωνσταντίνου Μαραβέγια,

Χειρουργού, Επιστημονικού Δ/ντή Ανασσα Γενική Κλινική

 

Η ιστορία των κηλών της μηροβουβωνικής περιοχής και των προσπαθειών χειρουργικής τους αντιμετώπισης είναι πολύ παλιά και πορεύεται παράλληλα προς την εξέλιξη και την πρόοδο της Χειρουργικής.
Οι κήλες της μηροβουβωνικής περιοχής αποτελούν τις συχνότερα απαντώμενες κήλες και αντιστοιχούν στο 75% - 90% του συνόλου των κηλών. Οι πιθανότητες ανάπτυξης κήλης στη μηροβουβωνική περιοχή κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου υπολογίζονται στο 27% για τους άνδρες και 3% για τις γυναίκες. Η βουβωνοκήλη (κήλη του βουβωνικού πόρου) είναι η πρόπτωση περιεχομένου της κοιλιακής κοιλότητας (συνηθέστερα έντερο ή λίπος) δια του βουβωνικού πόρου, που βρίσκεται στα δύο πλάγια τμήματα του κοιλιακού τοιχώματος.

          Πώς δημιουργείται η βουβωνοκήλη

 • Παχυσαρκία
 • Απότομη απώλεια βάρους
 • Χρόνια βρογχίτιδα
 • Δυσκοιλιότητα
 • Εντονη χειρωνακτική εργασία.

Απλή ή ανατασσόμενη κήλη.

Μη ανατασσόμενη κήλη: Οταν το περιεχόμενό της προβάλλει μονίμως και παρά τους όποιους χειρισμούς δεν επανέρχεται στην κοιλιά.

Περισφιγμένη - Αποφραγμένη κήλη: Οταν το περιεχόμενο είναι έντερο και παρεμποδίζεται στην αιμάτωσή του ή έχει αποφραχθεί. Είναι απειλητική και για τη ζωή.

Προσέξτε !

 • Η βουβωνοκήλη ΠΟΤΕ δεν υποχωρεί από μόνη της.
 • Η θεραπεία είναι ΜΟΝΟ χειρουργική.

Χειρουργική Αντιμετώπιση

Κάθε κήλη έχει τις δικές της ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης με την ανάλογη μέθοδο.

1. Ανοικτή Χειρουργική αποκατάσταση

Παλαιότερα γινόταν με πολλές συρραφές και ράμματα που προκαλούσαν πόνο. Στη σύγχρονη πλέον χειρουργική χρησιμοποιούνται τελευταίας τεχνολογίας πλέγματα με τεχνική χωρίς τάση (tension free techniques), που μηδενίζουν το μετεγχειρητικό άλγος, ενώ πολύ πρόσφατα η χρήση βιολογικής κόλλας εκμηδενίζει τον πόνο.

2.Λαπαροσκοπική Χειρουργική αποκατάσταση

Για πάνω από 100 χρόνια οι ασθενείς υποβάλλονταν στις παραδοσιακές τεχνικές με χειρουργικές τομές και χρήση ραμμάτων για την συμπλησίαση των ιστών και το ‘κλείσιμο’ του χάσματος. Με την ανάπτυξη της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, έχουμε συμπληρώσει πάνω από 10 χρόνια εφαρμογής της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης των κηλών.
Μεγάλος αριθμός επιστημονικών άρθρων δείχνουν την υπεροχή της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης των κηλών, ιδίως σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών*. Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής αυτής είναι:

 • η ολιγόωρη νοσηλεία (Day Clinic),
 • ο διεγχειρητικός έλεγχος όλης της κοιλίας,
 • ο μειωμένος μετεγχειρητικός πόνος,
 • η λήψη λιγότερων φαρμάκων,
 • η ταχύτερη επάνοδος του ασθενούς στις καθημερινές του ασχολίες,
 • το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα,
 • οι μειωμένες υποτροπές.

Συμπερασματικά μιλάμε για μια ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο, για μια πολύ συνηθισμένη πάθηση που ταλαιπωρεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Στη λαπαροσκοπική χειρουργική αποκατάσταση των βουβωνοκηλών υπάρχουν κάποιες ομάδες ασθενών που φαίνεται ότι επωφελούνται σαφώς έναντι της ανοικτής χειρουργικής:

 • σε αμφοτερόπλευρες βουβωνοκήλες
 • σε υποτροπιάζουσα βουβωνοκήλη (που έχει δηλαδή χειρουργηθεί παλαιότερα)
 • σε παχύσαρκους ασθενείς.

Αντίθετα, μπορεί να υπάρχουν και απόλυτες αντενδείξεις της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης όπως π.χ. προηγούμενα χειρουργεία με ουλές και πολλαπλές συμφύσεις ή σε περιπτώσεις ειλεού (απόφραξης του εντέρου).

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
8
+
2
=