Ανακοίνωση Δασαρχείου Βόλου

Τελευταία ενημέρωση: 2016-10-08, 15:10:13
Ανακοίνωση Δασαρχείου Βόλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Βόλος 26-9-2016

Αριθμ. Πρωτ.: 5244/ 165901

ΑΔΑ: 9Τ53ΟΡ10-ΚΥ5

 

 

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1

 Τ. Κ.: 38333 Τ.Θ.: 311 Πληροφορίες: Ρ. Αργύρη

Τηλ.: 24210-26271 -39163

 FAX: 2412039162

 E-mail: dasavol@apdthest.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(ταυτάριθμης πράξης χαρακτηρισμού εκτάσεως)

Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι. μετά από αίτημα της Ζαχαρή Ευαγγελίας κατοίκου Βόλου εκδόθηκε ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 8.040,75 τ.μ., στη θέση “Στρογγυλό” Τοπικής Κοινότητας Αφετών, του Δήμου Νοτίου Πηλίου, με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται: ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση του άρθρου 3 παραγ. 6α του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ 4 άρθρου 32 του Ν 4280/2014 (ΦΕΚ 159Α) μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής Νομοθεσίας.

Η πράξη χαρακτηρισμού και το σχεδιάγραμμα της έκτασης θα είναι αναρτημένα στον ειδικό δικτυακό τόπο dp.ypeka.gr και θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Νοτίου Πηλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλλουν τυχόν αντίρρηση εντός εξήντα (60) ημερών από της, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Ν. 998/79, επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, από την ανάρτηση.

Ο Δασάρχης Βόλου

Νικόλαος Ντίτορας

Δρ. Δασολόγος

                                                                               

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
5
+
8
=