Νέα όρια συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων θέτει το υπουργείο Υγείας

Τελευταία ενημέρωση: 2015-11-02, 14:33:56
Νέα όρια συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων θέτει το υπουργείο Υγείας

Αύξηση του ποσοστού συνταγογράφηση γενοσήμων στο 40% της φαρμακευτικής αγοράς ορίζει η νέα υπουργική απόφαση που δημοσιεύεται στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση μη τήρησης των νέων ορίων συνταγράφησης προβλέπονται υψηλά χρηματικά πρόστιμα για τους γιατρούς καθώς και διοικητικές κυρώσεις.

Οι στόχοι συνταγογράφησης αφορούν κάθε γιατρό που συνταγογραφεί για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και του γνωστοποιούνται μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Συγκεκριμένα, με τη νέα οδηγία που έχει ήδη υπογραφεί από τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό, καθορίζονται ανά γιατρό οι ελάχιστοι ποσοστιαίοι στόχοι συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων κατά όγκο.

Οι στόχοι έχουν προκύψει από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων συνταγογράφησης του προηγούμενου έτους, με βάση τη διαθεσιμότητα των γενοσήμων φαρμάκων και τις καταναλώσεις εντός κάθε θεραπευτικής κατηγορίας.

Η ΗΔΙΚΑ ενσωματώνει τους στόχους αυτούς στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και ενημερώνει καθημερινά τον γιατρό για το ποσοστό της συνταγογράφησης γενοσήμων στις θεραπευτικές κατηγορίες που έχει συνταγογραφήσει και το μέσο ποσοστό του στόχου συνταγογράφησης γενοσήμων που έχει επιτευχθεί.

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία το μερίδιο των γενοσήμων φαρμάκων για εξωτερικούς ασθενείς πρέπει να αυξηθεί κατ’ όγκο στο 40% έως το Δεκέμβριο του 2015.

Οι φαρμακοποιοί είναι υποχρεωμένοι κατά την εκτέλεση συνταγών να ακολουθούν την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 46, παρ. β του Νόμου 4316/2014. Στις ανωτέρω διατάξεις υπάγονται και τα σκευάσματα που έχουν απολέσει το καθεστώς προστασίας τους και έχουν λιανική τιμή ή διαμορφώνουν λιανική τιμή μέσω έκπτωσης προς τον ΕΟΠΥΥ ίση ή μικρότερη από το μέσο όρο της λιανικής τιμής γενοσήμων σκευασμάτων ίδιας δραστικής, μορφής, περιεκτικότητας και συσκευασίας με αναγωγή στη μηνιαία θεραπεία.

Από την εφαρμογή της νέας οδηγίας εξαιρείται η συνταγογράφηση που αφορά σε χρόνιους νεφροπαθείς τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση, υπό περιτοναϊκή διύλιση και υπό μεταμόσχευση), σε καρδιοπαθείς τελικού σταδίου (μηχανική καρδιά, ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μεταμόσχευση καρδιάς), σε ασθενείς που πάσχουν από ηπατική ανεπάρκεια (ηπατική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μη αντιρροπούμενη κίρρωση, μεταμόσχευση ήπατος), σε μεταμοσχευθέντες ρευστών ή συμπαγών οργάνων, σε καρκινοπαθείς, σε πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, σε πάσχοντες από κυστική ίνωση και σε ασθενείς με πνευμονική υπέρταση.

Εξαιρούνται επίσης τα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών για παιδιά και εφήβους, και τα φάρμακα των οποίων τη χρήση προεγκρίνει ο ΕΟΠΥΥ μέσω των επιτροπών του.

Τέλος εξαιρούνται τα φάρμακα για τα οποία θα τεθεί κλειστός προϋπολογισμός καθώς και τα φάρμακα για τα οποία θα επιτευχθούν συμφερότερες τιμές αποζημίωσης μέσω της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

Με απόφαση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ, δύνανται να εξαιρούνται επιπλέον κατηγορίες ασθενών και ειδικές κατηγορίες γιατρών, μετά από γνωμοδότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής.

Τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες

4.Σε περίπτωση επανειλημμένης και αδικαιολόγητης απόκλισης από τα όρια που προβλέπονται από τη νέα υπουργική απόφαση προβλέπονται οι εξής ποινές:

α) σε ποσοστό έως 20 % αθροιστικά για τρεις συνεχόμενους μήνες (ή 6,7%/μήνα) γίνεται έγγραφη σύσταση στον ιατρό για την τήρηση των προβλεπόμενων ορίων.

β) σε ποσοστό άνω του 20% αθροιστικά για τρεις συνεχόμενους μήνες, ο ιατρός καλείται από την αρμόδια Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ που διαπιστώνει την υπέρβαση να δικαιολογήσει τη συνταγογράφησή του. Σε περίπτωση μη επαρκούς αιτιολόγησης της απόκλισης, ο ΕΟΠΥΥ μπορεί να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Συγκεκριμένα μπορεί να επιβάλλει στον παραβάτη-γιατρό πρόστιμο ύψους έως 1.000 € σε περίπτωση αδικαιολόγητης αθροιστικής απόκλισης από 20% έως 25% από το στόχο για τρεις συνεχόμενους μήνες.

Προβλέπεται ακόμα πρόστιμο έως 3.000 € σε περίπτωση αδικαιολόγητης αθροιστικής απόκλισης από 25,01% έως 30% από το στόχο για τρεις συνεχόμενους μήνες και πρόστιμο έως 5.000 € σε περίπτωση αδικαιολόγητης αθροιστικής απόκλισης πάνω από 30,01% από το στόχο για τρεις συνεχόμενους μήνες.

Τέλος, εκτός από τα προαναφερόμενα χρηματικά πρόστιμα εάν από τον έλεγχο της συνταγογράφησης του γιατρού και την περαιτέρω διερεύνηση προκύψουν παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν:

  • συνταγογράφηση εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων και δοσολογίας όπως αυτές αναφέρονται στις εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ περιλήψεις χαρακτηριστικών του προϊόντος,
  • παραβίαση κατευθυντήριων οδηγιών συνταγογράφησης που εκδίδονται από τον ΕΟΦ και τον ΕΟΠΥΥ,
  • προκλητή ζήτηση, δηλαδή η ζήτηση που δεν αντιστοιχεί στις υπαρκτές ανάγκες υγείας,
  • κατευθυνόμενη συνταγογράφηση, δηλαδή συνταγογράφηση ιδιοσκευασμάτων συγκεκριμένου παραγωγού
  • συνταγογράφηση εν αγνοία των ασφαλισμένων,
  • κατευθυνόμενη εκτέλεση συνταγών, δηλαδή υπόδειξη στους ασφαλισμένους συγκεκριμένων φαρμακείων για την εκτέλεση των συνταγών,
  • παραβάσεις των όρων της σύμβασης,

θα επιβάλλονται προσωρινός αποκλεισμός από την συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, από δύο έως 12 μήνες, οριστική καταγγελία της σύμβασης για συμβεβλημένους ή αποκλεισμός κάθε συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ για τους μη συμβεβλημένους γιατρούς, ανάλογα με την βαρύτητα των παραβάσεων που θα διαπιστωθούν κατά τον έλεγχο της συνταγογράφησης.

Επίσης, η μη τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στην υπουργική απόφαση, αποτελεί για τους γιατρούς του ΕΣΥ, του ΠΕΔΥ, καθώς και για τους γιατρούς μονίμους ή με σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κάθε κατηγορία.

Μαίρη Μπιμπή

tovima.gr

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
5
+
9
=