Καμπανάκι του ΙΓΜΕ για τα νερά

Τελευταία ενημέρωση: 2012-01-14, 15:00:31
Καμπανάκι του ΙΓΜΕ για τα νερά

Συγκεκριμένα μέτρα για Στεφανοβίκειο και ευρύτερη περιοχή

Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα στοιχεία και ιδιαίτερα τις αυξημένες συγκεντρώσεις χρωμίου και αρσενικού καθώς και  την παρουσία ανεξέλεγκτων χώρων   διάθεσης   προϊόντων   φυτοφαρμάκων στην ευρύτερη περιοχή Στεφανοβικείου, Αρμενίου και Κιλελέρ,  το ΙΓΜΕ   προτείνει    την   υλοποίηση ολοκληρωμένης μελέτης με δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις για το σύνολο των κύριων ιόντων και πληθώρας ιχνοστοιχείων καθώς και φυτοφαρμάκων, με στόχο την αξιολόγηση και επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης ποιότητας νερού και ιδιαίτερα του πόσιμου σε όλη τη Θεσσαλία.

Σύμφωνα με το ΙΓΜΕ η ανεξέλεγκτη διάθεση στο έδαφος προϊόντων και υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων αποτελεί ουσιαστικό κίνδυνο για την ποιότητα των υπόγειων νερών ολόκληρου του θεσσαλικού κάμπου δεδομένου ότι έως τώρα ο προσδιορισμός τους, δεν συνηθίζει να αποτελεί προτεραιότητα ή δεν ζητείται σε χημικές αναλύσεις πόσιμων νερών.

Τα αποτελέσματα της προτεινόμενης μελέτης, εκτιμάται ότι θα συμβάλουν αποτελεσματικά στην ορθολογικότερη διαχείριση των υδατικών πόρων της Περιφέρειας της Θεσσαλίας.

Βάση της επεξεργασίας όλων των στοιχείων που είχε στη διάθεσή του το ΙΓΜΕ στα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν άμεσα είναι η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων εκτός πεδινού τμήματος.  Προτείνεται μάλιστα ως καταλληλότερη περιοχή η έκταση μεταξύ των οικισμών

Αγροκήπιο και Νέο Περιβόλι καθώς όπως τονίζεται η συγκεκριμένη περιοχή, σε σχέση με τις γειτονικές, παρουσιάζει χαμηλότερες τιμές νιτρικών ιόντων, ολικού και εξασθενούς χρωμίου καθώς και αρσενικού. Οι ακριβείς θέσεις των προτεινόμενων γεωτρήσεων θα υποδειχθούν επί τόπου, από αυτούς που συνέταξαν τη μελέτη για λογαριασμό του ΙΓΜΕ σε συνεργασία με τους τοπικούς παράγοντες.

Από τα ανωτέρω στοιχεία  το ΙΓΜΕ στη μελέτη του επισημαίνει ότι στο γεωλογικό πλαίσιο της ευρύτερης περιοχής, ιδιαίτερα στις ανατολικές και νότιες παρυφές της πεδιάδας, στις πολύμικτες προσχωματικές αποθέσεις του θεσσαλικού κάμπου καθώς και στο γεωλογικό τους υπόβαθρο συμμετέχουν σε σημαντικό ποσοστό υπερβασικά οφιολιθικά πετρώματα και προϊόντα διάβρωσης και αποσάθρωσης τους τα οποία αποτελούν δυνητικές πηγές εξασθενούς χρωμίου στα υπόγεια νερά.

Το συμπέρασμα αυτό τεκμηριώνεται και από την παρουσία πολυάριθμων μεταλλευτικών δραστηριοτήτων όπως αυτή έχει καταγραφεί και αποτυπωθεί σε παλαιότερη μελέτη. Σε ό,τι αφορά στα μεταλλικά ορυκτά σημαντική είναι η παρουσία των χρωμιτών, θειούχων ορυκτών Cu, Fe, και οξειδίων του Fe και του Μη καθώς και τριτογενείς πολύ μεταλλικές θειούχες υδροθερμικές συγκεντρώσεις μικτών θειούχων (PGB), Ργ, Cu, Sb και As.

Σε ότι αφορά σε ανθρωπογενείς εστίες ρύπανσης, σε μικρή απόσταση από τις υδρευτικές γεωτρήσεις του Αρμενίου, ανατολικά του οικισμού, απαντά διαμορφούμενος χώρος με παροχή νερού, όπου οι αγρότες, σύμφωνα με πληροφορίες των κατοίκων της περιοχής, συνηθίζουν να πλένουν τα ψεκαστικά τους μηχανήματα εδώ και 15 έτη. Στους συγκεκριμένους χώρους οι αγρότες συνηθίζουν να συσσωρεύουν επίσης, για αποτέφρωση, πλήθος πλαστικών φιαλών από φυτοφάρμακα και αντίστοιχων υλικών συσκευασίας. Ανάλογος χώρος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας και στα όρια του παρακείμενου Δ.Δ. Σωτηρίου, ενώ η παρουσία ανάλογων χώρων αναμένεται και σε άλλους οικισμούς του θεσσαλικού κάμπου. Εάν και δεν φαίνεται να συνδέονται με την παρουσία χρωμίου τουλάχιστον στην περιοχή του Αρμενίου. Δεν παύουν όμως να αποτελούν σημαντική εστία ρύπανσης των υπόγειων νερών και του περιβάλλοντος γενικότερα.

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
4
+
5
=