Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε Αγιο Γεώργιο και Αερινό

Τελευταία ενημέρωση: 2019-11-04, 18:03:17
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε Αγιο Γεώργιο και Αερινό

Ορίστηκε ο ανάδοχος για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και αγωγών μεταφοράς σε Αγιο Γεώργιο και Αερινό και άμεσα αρχίζει η υλοποίηση του έργου προϋπολογισμού 2.975.000 ευρώ.

Το συγκεκριμένο έργο αφορά στη βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας λυμάτων. Η τεχνική έκθεση του έργου εξετάζει τα εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στα Δημοτικά Διαμερίσματα Αγίου Γεωργίου και Αερινού και τη μεταφορά τους μέχρι τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό της Β’ ΒΙΠΕ. Η παρούσα μελέτη αφορά μόνο στα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων για τους οικισμούς Αγ. Γεωργίου και Αερινού, καθώς και στους εξωτερικούς αγωγούς μεταφοράς και αντλιοστάσια ακαθάρτων μεταξύ των οικισμών με τελική κατάληξη προς το τελικό αντλιοστάσιο της Β’ ΒΙΠΕ.

Ο δήμαρχος Ρήγα Φεραίου και πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡΦ Δημήτρης Νασίκας δήλωσε σχετικά: «Συνεχίζουμε με καθημερινή, αθόρυβη και ουσιαστική δουλειά εκτελώντας έργα ουσίας για τους δημότες. Υλοποιούμε έργα και παρεμβάσεις απαραίτητες για τη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων του Δήμου, αξιοποιώντας κάθε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Παρά τους περιορισμένους πόρους η δημοτική αρχή επεμβαίνει όπου απαιτείται και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της δίνει λύσεις σε καθημερινά ζητήματα. Η υλοποίηση των παραπάνω έργων, πέραν της χρησιμότητάς τους, θα στηρίξουν θέσεις εργασίας και θα δημιουργήσουν μόχλευση στην τοπική οικονομία».

Τεχνική περιγραφή

Τα δίκτυα συλλογής ακαθάρτων του Αγίου Γεωργίου και Αερινού είναι βαρύτητας και θα αποχετευθεί σε αυτά το σύνολο των οικισμών που ανέρχεται για τον Αγιο Γεώργιο σε περίπου 356 στρ. και για τον οικισμό του Αερινού σε 211 στρέμματα στα οποία έχει θεωρηθεί ενιαία πυκνότητα δόμησης.

Το δίκτυο ακαθάρτων του Αγίου Γεωργίου αποτελείται από ένα κεντρικό συλλεκτήρα και έναν αριθμό από πρωτεύοντες και δευτερεύοντες αγωγούς βαρύτητας οι οποίοι αποχετεύουν τον οικισμό και συμβάλλουν στον συλλεκτήρα. Αντίστοιχα το δίκτυο ακαθάρτων του Αερινού αποτελείται από δύο κεντρικούς συλλεκτήρες και έναν αριθμό από δευτερεύοντες αγωγούς βαρύτητας οι οποίοι αποχετεύουν τον οικισμό και συμβάλλουν στους συλλεκτήρες.

Σε ό,τι αφορά στην αποχέτευση έχει ήδη ολοκληρωθεί το εσωτερικό δίκτυο των οικισμών, καθώς και ο κεντρικός αγωγός μεταφοράς των λυμάτων μαζί με τα απαιτούμενα αντλιοστάσια οδηγώντας προς το τελικό αντλιοστάσιο της Β’ ΒΙΠΕ, προκειμένου να οδηγηθούν στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων του Βόλου.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
3
+
4
=