Αντιπλημμυρική προστασία

Τελευταία ενημέρωση: 2019-06-16, 17:15:48
Αντιπλημμυρική προστασία

Βασικό αίτημα για την περιοχή του Ριζομύλου

Το υπουργείο Εσωτερικών θα χρηματοδοτήσει τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον Ριζόμυλο ύψους 3,1 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία είναι σημαντικά για την περιοχή.

Η πρώτη εργολαβία θα έχει ως αντικείμενο την κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ομβρίων στο Τοπικό Διαμέρισμα Ριζόμυλου με σκοπό την αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού και την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων κατακλίσεων από όμβρια νερά σε αρκετούς δρόμους του οικισμού. Η περιοχή σήμερα αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στην αποστράγγιση των υδάτων και την αποχέτευση των πλημμυρικών παροχών λόγω των μικρών κλίσεων του εδάφους και την έλλειψη επαρκών φυσικών αποδεκτών εντός του οικισμού.

Οι νέοι αγωγοί θα συλλέγουν τα όμβρια από πολλαπλά σημεία μέσω φρεατίων υδροσυλλογής που θα τοποθετηθούν εκατέρωθεν του δρόμου και θα συνδέονται μέσω τοπικών αγωγών με τους κεντρικούς αγωγούς. Η τελική διάθεση των ομβρίων από τους αγωγούς θα γίνεται στην υφιστάμενη αποχετευτική τάφρο που διέρχεται στο ανατολικό όριο του Ριζόμυλου και με μικρή κλίση οδηγεί τις απορροές των εκατέρωθεν εκτάσεων προς τον ταμιευτήρα της Κάρλας. Στις θέσεις εκβολής των αγωγών θα γίνει τεχνικό έργο προστασίας του αγωγού.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
8
+
7
=