Νέο, αειφόρο και με κοινωνική συνείδηση το ΕΠΑΛ Βελεστίνου

Τελευταία ενημέρωση: 2019-06-06, 17:59:56
Νέο, αειφόρο και με κοινωνική συνείδηση το ΕΠΑΛ Βελεστίνου

Παρουσιάστηκαν οι δράσεις του σχολείου σε ημερίδα προβολής

 

Τις δράσεις που ανέπτυξαν καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρονιάς στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης με θέμα «Ενα νέο, αειφόρο ΕΠΑΛ με κοινωνική συνείδηση» παρουσίασαν οι μαθητές του ΕΠΑΛ Βελεστίνου.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Υποστήριξη και διαχείριση των σχεδίων δράσης του έργου μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ» μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διά βίου μάθηση 2014 - 2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαχειριστή του έργου το Κέντρο Διάδοσης και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ» το σχολείο υλοποίησε το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης με συνολικό προϋπολογισμό έργου 2324,26€.

«Δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού με παραδοσιακές ποικιλίες»: Στο πλαίσιο του μαθήματος «Γεωπονία και αειφόρος ανάπτυξη» (Α’ ΕΠΑΛ) και με δεδομένο ότι οι περισσότεροι μαθητές του σχολείου ασχολούνται με αγροτικές εργασίες, αντιλήφθηκαν ότι η χρήση των παραδοσιακών ποικιλιών είναι το μέλλον του πρωτογενή τομέα. Οι μαθητές των τάξεων Α’, Β΄ και Γ’ σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς γεωπόνους συνέλεξαν ντόπιους σπόρους. Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τους διατηρητέους (μικροκαλλιεργητές) των σπόρων από τους οποίους άντλησαν πληροφορίες για την προέλευση του σπόρου, τον τρόπο πολλαπλασιασμού και τις συνθήκες διατήρησης. Σκοπός της συγκεκριμένης διαδικασίας ήταν να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με ανθρώπους που έχουν μεράκι και ανησυχούν για το μέλλον της ανθρώπινης διατροφής. Να ακούσουν τους προβληματισμούς των ανθρώπων αυτών και να αρχίσει ένα εσωτερικό ζύμωμα για την ανάγκη διατήρησης του πολλαπλασιαστικού υλικού (φωτογραφία εξωφύλλου).

«Παραγωγή και διάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού παραδοσιακών ποικιλιών στον Δήμο Ρήγα Φεραίου και ντόπιους μικροκαλλιεργητές»: Οι μαθητές του σχολείου πολλές φορές ανέπτυξαν τους προβληματισμούς τους και συμμετείχαν ενεργά σε θέματα που αφορούν την χρήση των φυσικών πόρων. Οι φυσικοί πόροι του πλανήτη είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου πληθυσμού. Οι μαθητές σκέφτηκαν να καλύψουν την απουσία του πολλαπλασιαστικού υλικού παραδοσιακών ποικιλιών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου και να παράγουν αφενός ανθοκομικά φυτά, τα οποία θα τα διαθέτουν για τον καλλωπισμό πάρκων του οικείου Δήμου και αφετέρου λαχανοκομικά φυτά, τα οποία θα διαθέτουν σε ντόπιους μικροπαραγωγούς με σκοπό τη διατήρηση των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Για την υλοποίηση της δράσης αναγκαία ήταν η προμήθεια σύγχρονου πάγκου ριζοβολίας. Μέσω του σχεδίου δράσης προμηθευτήκαμε υλικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή σύγχρονου πάγκου ριζοβολίας (Διαστάσεων 1.20x3.00 μέτρα). Η συναρμολόγηση του πάγκου ριζοβολίας και οι αυτοματισμοί θέρμανσης και υδρονέφωσης πραγματοποιήθηκαν από τους μαθητές. Σκοπός της δράσης ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν την τεχνολογία του σπόρου, τις απαιτήσεις περιβάλλοντος των σπόρων προκειμένου να φυτρώσουν, να κατανοήσουν την ανάγκη του πάγκου ριζοβολίας προκειμένου να δημιουργήσουν υγιή και εύρωστα φυτά και τέλος να γνωρίζουν τις λειτουργίες αυτοματισμού αυτού.

«Αειφορική διαχείριση καλλιέργειας λαχανικών και διάθεση των προϊόντων σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του Δήμου Ρήγα Φεραίου»: Οι μαθητές, έχοντας περιβαλλοντική συνείδηση, αποφάσισαν να καλλιεργήσουν λαχανικά ακολουθώντας τις πρακτικές της αειφορικής καλλιέργειας. Τα προϊόντα που θα παράγουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους θα τα διαθέτουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ημερίδα με θέμα «Διατήρηση φυτογενετικών πόρων και η αειφορική διαχείρισή τους, στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης»: Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των μαθητών για τη διατήρηση-προστασία των πολύτιμων φυτογενετικών πόρων της Ελλάδας, η οποία αποτελεί εθνική υποχρέωση, ενώ η αειφορική τους αξιοποίηση αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση με αναπτυξιακή δυναμική και ελπιδοφόρα προοπτική για τη χώρα μας.

«Δημιουργία εικονικής επιχείρησης παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών»: Πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές στα πλαίσια του μαθήματος «Ερευνητική εργασία στην τεχνολογία» η δημιουργία ατομικής εικονικής επιχείρησης παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών με τίτλο «Αρωμα και χρώμα». Αρχικά, στο πλαίσιο του μαθήματος διοργανώθηκε σεμινάριο διοίκησης επιχειρήσεων για να λυθούν οι όποιες απορίες των μαθητών και στη συνέχεια επισκέφτηκαν μια επιχείρηση παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών που δραστηριοποιείται στην περιοχή του Δήμου. Στη συνέχεια οι μαθητές εκπόνησαν ένα οργανόγραμμα της ατομικής επιχείρησης και συνυπολογίζοντας όλο το υλικό που συνέλεξαν από την εκπαιδευτική επίσκεψη ανέλαβαν να δημιουργήσουν το επιχειρηματικό σχέδιο της εικονικής επιχείρησης (Businees Plan). Βασικό στοιχείο στη δημιουργία του επιχειρηματικού σχεδίου υπήρξε ο καταμερισμός εργασίας και ρόλων, των μαθητών μεταξύ τους καθώς και η ανατροφοδότηση των υποομάδων με σκοπό την σύνταξη του σχεδίου, Οι μαθητές καθ΄όλη τη διάρκεια λειτούργησαν ομαδικά σε ένα περιβάλλον εργασιακής προσομοίωσης με κοινό σκοπό την επιτυχία και το κέρδος.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
1
+
1
=