Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης

Τελευταία ενημέρωση: 2018-07-02, 17:17:40
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης

Στην υλοποίηση του έργου που αφορά στην εφαρμογή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων προχωρεί ο Δήμος Ρήγα Φεραίου μέσω των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης του Δήμου σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς & Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Το έργο αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης στον ενήλικο πληθυσμό, με έμφαση σε άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Βασικός στόχος είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων διά βίου μάθησης (π.χ. επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, μαθητική ικανότητα, ψηφιακή ικανότητα, κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες, επιχειρηματικότητα κ.λπ.).

Τα Κ.Δ.Β.Μ. απευθύνονται σε ενήλικες άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται διά ζώσης ή και μέσω ηλεκτρονικής μάθησης. Η ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων, καθώς και τα τμήματα που θα λειτουργήσουν θα ανακοινωθούν σύντομα από το Δήμο Ρήγα Φεραίου.

Ο αντιδήμαρχος Ρήγα Φεραίου, Νίκος Πρίντζος δήλωσε: «Ολοκληρώνουμε με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του δήμου μας, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς & Διά Βίου Μάθησης και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ την υλοποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης και προχωράμε σε σύντομο χρονικό διάστημα σε έναρξη λειτουργίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επιθυμούμε μέσα από τη λειτουργία των Κέντρων, οι δημότες μας να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις, να καταρτιστούν επαγγελματικά σε ποικίλες ενότητες θεμάτων και να συμμετάσχουν σε υποστηρικτικές λειτουργίες, όπως η επικοινωνία, η συμβουλευτική, η αναγνώριση προσόντων και πολλές ακόμη απαραίτητες για τη συνεχή επαγγελματική τους εξέλιξη».

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
7
+
8
=