Δωρεάν εκπαίδευση νέων επιστημόνων

Τελευταία ενημέρωση: 2018-05-21, 17:27:10
Δωρεάν εκπαίδευση νέων επιστημόνων

Δωρεάν εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην προστασία της βιοποικιλότητας της λίμνης Κάρλας διοργανώνεται από 2 έως 8 Ιουλίου, με τελική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής για τους ενδιαφερόμενους την 31η Μαΐου.

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι δηλώσεις συμμετοχής για το θερινό σχολείο για νέους επιστήμονες που θα υλοποιήσει ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού, από 2 - 8 Ιουλίου, στο πλαίσιο της 2ης δράσης του έργου «Ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, αγροτών και εκπαιδευτικών για τη προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.) – Karla School», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις» του Πράσινου Ταμείου.

Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση νέων επιστημόνων για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κα.Μα.Κε.Βε.

Θα επιλεγούν εκπαιδευόμενοι επιστημών σχετικών με το περιβάλλον, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν ταχύρρυθμο κύκλο κατάρτισης επτά ημερών, κατά τη διάρκεια του οποίου θα γνωρίσουν την προστατευόμενη περιοχή και τα έργα επανασύστασης της λίμνης Κάρλας, τα είδη πανίδας και χλωρίδας και τις απειλές/πιέσεις που αυτά δέχονται, θα διδαχθούν μεθόδους καταγραφής και παρακολούθησης των ειδών, μεθόδους δειγματοληψίας ποιότητας νερού, διαχειριστικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, ενώ θα γνωρίσουν την πολιτιστική και ιστορική αξία της περιοχής.

Η δράση απευθύνεται σε νέους επιστήμονες (απόφοιτους, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες) σχετικών με το περιβάλλον και την προστασία της βιοποικιλότητας. Θα έχει ως αριθμό συμμετεχόντων 25 άτομα και θα διεξαχθεί στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού, στα Κανάλια. Τελική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής είναι η 31η Μαΐου.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
2
+
8
=