Διαβούλευση για το τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων

Τελευταία ενημέρωση: 2015-09-06, 13:29:37
Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου έχει συντάξει ειδικά ερωτηματολόγια για να καταγραφούν οι απόψεις των δημοτών
Διαβούλευση για το τοπικό  σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων

Δημόσια διαβούλευση από το Δήμο Ρήγα Φεραίου για το τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων. Ηδη η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, πραγματοποιεί μία έρευνα μέσα από την οποία αποσκοπεί να προσεγγίσει την κοινή γνώμη της τοπικής κοινωνίας για την υφιστάμενη κατάσταση και τις προσδοκίες για το μέλλον με απώτερο σκοπό τη βελτίωση του συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών του Δήμου.


Με ερωτηματολόγιο το οποίο καλούνται να απαντήσουν οι δημότες καταγράφονται όλες οι απόψεις μέσα από τις απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Σύμφωνα με το Δήμο «η διεξαγωγή ορθών κι ανταποκρινόμενων στην πραγματικότητα αποτελεσμάτων θα οδηγήσει στην ουσιαστική βελτίωση του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων του Δήμου».

Μέσα από το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με πληροφορίες και αφού ληφθούν υπόψη όλες οι προτάσεις στόχος θα είναι η δημιουργία πράσινων σημείων η γενικότερη οργάνωση του συστήματος ανακύκλωσης σε ολόκληρο το δήμο, η καλύτερη οργάνωση της αποκομιδής των απορριμμάτων κ.α.

«Πρέπει να καταγραφεί σε κάθε τοπική κοινότητα τι απορρίμματα παράγει και έχουμε υπολογίσει πόσα ανακυκλώσιμα μπορούμε να έχουμε την εβδομάδα, πόσα οργανικά, πόσα ογκώδη έτσι ώστε το τοπικό σχέδιο διαχείρισης να είναι πλήρης» υπογραμμίζεται από το Δήμο.

Η κατεύθυνση που υπάρχει είναι να δοθεί έμφαση στην ανακύκλωση, τη διαλογή των σκουπιδιών στην πηγή και την εφαρμογή ενός πιο οικολογικού αλλά και οικονομικού μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων.

Το τελικό κείμενο του Σχεδίου θα διαμορφωθεί αφού ολοκληρωθεί η διαβούλευση και γίνει επεξεργασία όλων των απαντήσεων που θα καταγραφούν στα ερωτηματολόγια από τους δημότες με τη δημοτική αρχή και το δήμαρχο Δημ. Νασίκα να επισημαίνει ότι «προϋπόθεση, για την ουσιαστική και αποτελεσματική υλοποίηση του Σχεδίου είναι η θέσπιση από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος μια σειρά από θεσμικές και νομικές ρυθμίσεις, στο πλαίσιο του νέου Εθνικού Σχεδιασμού για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων, προκειμένου ο Δήμος Ρήγα Φεραίου αλλά και όλοι οι ΟΤΑ να είναι πραγματικά σε θέση να διαχειρίζονται τα απορρίμματά τους με τη μικρότερη επιβάρυνση των πολιτών και τα καλύτερα αποτελέσματα για το περιβάλλον».

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
8
+
1
=