Προγραμματισμός προσλήψεων για το 2022

Τελευταία ενημέρωση: 2022-02-06, 12:22:51
Ο προγραμματισμός προσλήψεων αφορά σε 30 συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2022
Προγραμματισμός προσλήψεων για το 2022

Συνολικά 30 θέσεις για 8μηνες συμβάσεις εργασίας - Σε ποιες υπηρεσίες θέλει ο Δήμος να καλύψει τα κενά σε προσωπικό   

Εγκρίθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρήγα Φεραίου ο προγραμματισμός προσλήψεων συμβασιούχων σε διάφορες υπηρεσίες για το 2022, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις.

Με βάση τις προτάσεις της Διεύθυνσης Διοικητικού και Οικονομικού, των Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και τις προτάσεις της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο προγραμματισμός περιλαμβάνει 30 νέες προσλήψεις σε διάφορους τομείς.

Ειδικότερα η κατανομή έχει ως εξής:

-Στη Διεύθυνση Διοικητικού και Οικονομικού Προσωπικού προβλέπονται 4 θέσεις

-Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος για την κάλυψη των αυξημένων εποχικών αναγκών που παρουσιάζονται λόγω της έλλειψης υπαλλήλων ειδικότητας οι προτεινόμενες προσλήψεις είναι 9, 1 ΔΕ Χειριστών Γκρέιντερ, 3 ΔΕ Χειριστών GCB, 4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και 1 ΤΕ Διοικητικού. 

 

Προγραμματισμός για σχολικές καθαρίστριες 

Στον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων, για το έτος 2022- 2023, σύμφωνα και με τις αποφάσεις των σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα προσληφθούν 20 καθαρίστριες, εκ των οποίων οι 15 μερικής απασχόλησης και 5 πλήρους απασχόλησης.

Στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ρήγα Φεραίου προβλέπονται σαράντα (40) θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Η δαπάνη για τη μισθοδοσία του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει συγκεκριμένους κωδικούς του προϋπολογισμού του δήμου, έτους 2022, στους οποίους έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση.

Οπως επισημαίνεται στη σχετική εισήγηση «οι φορείς μπορούν να προβαίνουν, μεταξύ άλλων, στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων.

Σε περίπτωση που τα αιτήματα των φορέων αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών, έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους και μετά από αίτηση του αρμοδίου φορέα, εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, που δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με την οποία καθορίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων για κάλυψη εποχικών αναγκών και εξειδικεύονται ανά υπηρεσία ή φορέα οι εποχικές ανάγκες».

 

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
6
+
9
=