Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 6Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 588 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των καταστημάτων κράτησης του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Προσλήψεις θα γίνουν και για τα σωφρονιστικά καταστήματα κράτησης στη Λάρισα και στα Τρίκαλα.

Αναλυτικά οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της προκήρυξης έχουν καταχωριστεί εδώ.

[in.gr]