ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Συνεχίζεται η άνοδος το 2008

Τελευταία ενημέρωση: 2008-04-04, 00:00:00
Το 2008 βρίσκει την Τράπεζα Πειραιώς κεφαλαιακά ισχυρότερη, με υψηλό δείκτη ρευστότητας και σύμφωνα με την πορεία των μεγεθών του πρώτου τριμήνου, διαπιστώνεται επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης των καταθέσεων, με σημαντική αύξηση όλων των υπολοίπων εργασιών του Ομίλου και ενίσχυση των μεριδίων του στις αγορές που συμμετέχει. Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Μιχ. Σάλλας, μιλώντας χθες το πρωί στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς, στην οποία εκπροσωπήθηκε ποσοστό περίπου 40% των μετόχων.
Ο κ. Σάλλας επισήμανε ότι η Τράπεζα Πειραιώς θα είναι φέτος ισχυρότερη, αναπτυσσόμενη μέσα σε ένα υγιές και δυναμικό εγχώριο τραπεζικό και οικονομικό περιβάλλον, παρά την αναταραχή στις διεθνείς αγορές. Υπογράμμισε μάλιστα ότι τα προβλεπόμενα κέρδη θα είναι το 2008 σημαντικά υψηλότερα από 600 εκατ ευρώ, έναντι των 503 εκατ ευρώ, που ήταν τα κέρδη του 2007, χωρίς το καθαρό κέρδος από την πώληση των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου. Για την ποιότητα του χαρτοφυλακίου των δανείων, ανέφερε ότι βελτιώνεται συνεχώς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παράλληλα με τη σημαντική αύξηση που παρουσιάζουν τα μεγέθη του Ομίλου.
Για το Επιχειρηματικό Σχέδιο του Ομίλου της τριετίας 2008-2010, ο κ. Σάλλας τόνισε ότι εξελίσσεται σύμφωνα με το πρόγραμμα τόσο σε ανάπτυξη εργασιών όσο και σε ανάπτυξη καταστημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με το επιπλέον θετικό στοιχείο οι καταθέσεις να κινούνται με ακόμη καλύτερους ρυθμούς και ο δείκτης «χορηγήσεις προς καταθέσεις» να βελτιώνεται περαιτέρω το πρώτο τρίμηνο του 2008, σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2007.

Τα αποτελέσματα
και τα μεγέθη
του 2007
Ειδικότερα, όσον αφορά στα αποτελέσματα του 2007, ο κ. Σάλλας υπογράμμισε: Το 2007 ήταν μία ακόμη σημαντική χρονιά για την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς συνεχίσαμε τη δυναμική ανάπτυξη του Ομίλου και επιτύχαμε τους στόχους που είχαμε θέσει.
Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους αυξήθηκαν κατά 50%, φτάνοντας στα 653 εκατ ευρώ, πριν την πρόσθετη αναδρομική φορολογική επιβάρυνση που επιβλήθηκε στις τράπεζες τον Ιανουάριο 2008 για τη χρήση του 2007. Λαμβανομένης υπόψη της πρόσθετης φορολογικής επιβάρυνσης, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 622 εκατ ευρώ, αυξημένα κατά 43%.
Εντός του 2007, ο Όμιλος Πειραιώς διεύρυνε τη διεθνή παρουσία του στην Ουκρανία, με την εξαγορά της International Commerce Bank και στις αρχές του 2008 στην Κύπρο, με την Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου, μετά και την εξαγορά του δικτύου της Arab Bank Κύπρου. Έτσι σήμερα ο Όμιλος Πειραιώς έχει παρουσία σε 9 χώρες στο εξωτερικό.
Συνολικά το 2007 εντάχθηκαν στον Όμιλο 208 νέα καταστήματα, από αυτά 19 στην Ελλάδα και 189 στο εξωτερικό και δημιουργήθηκαν 3.104 νέες θέσεις εργασίας, 826 στην Ελλάδα και 2.278 στο εξωτερικό. Έτσι στις 31 Δεκεμβρίου 2007 το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου αριθμούσε 12.357 άτομα, από τα οποία 6.600 στην Ελλάδα και 5.757 στο εξωτερικό. Το δίκτυο του Ομίλου έφθανε στα 744 καταστήματα, συγκεκριμένα 320 καταστήματα στην Ελλάδα και 424 στο εξωτερικό.
Στο τέλος Δεκεμβρίου 2007 το ενεργητικό του Ομίλου έφθανε στα 46,4 δισ ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 50%, οι χορηγήσεις στα 30,7 δισ ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 48% και οι καταθέσεις μαζί με τους πιστωτικούς τίτλους προς καταθέτες και ιδιώτες επενδυτές στα 23,9 δισ ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 33%. Ο αριθμός των πελατών της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα ξεπέρασε το 1,9 εκατ από 1,6 εκατ στο τέλος του 2006, ενώ μαζί με τους πελάτες του Ομίλου Πειραιώς στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Αίγυπτο, ο συνολικός αριθμός πελατών στο τέλος του έτους υπερέβαινε τα 2,7 εκατομμύρια.

Μέρισμα χρήσης

Με βάση τα καθαρά κέρδη που διαμορφώθηκαν σε 2,14 ευρώ ανά μετοχή (επί του σταθμισμένου αριθμού μετοχών στη διάρκεια της χρήσης), το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας πρότεινε και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, τη διανομή συνολικού μερίσματος 0,72 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2007, μέρος του οποίου, 0,36 ευρώ, έχει διανεμηθεί ως προμέρισμα. Το μέρισμα είναι αυξημένο κατά 41% σε σχέση με το μέρισμα του 2006 (0,51 ευρώ ανά μετοχή, προσαρμοσμένο λόγω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου το 2007). Η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται έτσι σε 3,4% με βάση τη χθεσινή τιμή κλεισίματος της μετοχής.

Δικαίωμα για το μέρισμα έχουν οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Τράπεζας Πειραιώς την Πέμπτη 15 Μαΐου 2008. Η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα του μερίσματος την Παρασκευή 16 Μαΐου 2008, ενώ η καταβολή του υπόλοιπου μερίσματος (δηλαδή 0,36 ευρώ ανά μετοχή) στους δικαιούχους θα αρχίσει τη Δευτέρα 26 Μαΐου 2008.
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
7
+
3
=