Απόβλητα για καύσιμο

Τελευταία ενημέρωση: 2013-07-25, 15:10:34
Απόβλητα για καύσιμο

Ανακυκλώσιμα απορρίμματα, αποξηραμένα βιομηχανικά απόβλητα που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και λυματολάσπη θέτει στο «μενού» των εναλλακτικών πρώτων υλών και καυσίμων που σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει η ΑΓΕΤ Ηρακλής.

Η νέα μελέτη περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο των εγκαταστάσεων του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου, στην Αγριά, εγκρίθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και σήμερα κατευθύνεται για συζήτηση και έγκριση στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Θεσσαλίας. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Βάσω Σαμακοβλή 

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής σχεδιάζει τη χρήση επιπλέον εναλλακτικών πρώτων υλών. Σήμερα, τα καύσιμα που χρησιμοποιεί για τη λειτουργία του το εργοστάσιο είναι κάρβουνο πετρελαϊκό κωκ, φυτική βιομάζα και φυσικό αέριο.

 

Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, οι τροποποιήσεις αφορούν:

-         αλλαγές στη λιμενική εγκατάσταση για δυνατότητα φόρτωσης πλοίων με σακκευμένο τσιμέντο και σακευμμένο πετ - κοκ στην προβλήτα Γ

-         τη διεργασία χωριστής άλεσης παραγωγή τσιμέντου με άλεση χωριστά του κλίνκερ και των άλλων συστατικών και τελική ανάμειξή τους

-          τη χρήση νέων εναλλακτικών πρώτων υλών (πέραν των ήδη χρησιμοποιουμένων), χρήση αποβλήτων υλικών λατομείων (πέτρες χώματα, χαλίκι), χρήση αποβλήτων από την παραγωγή σκυροδέματος (υπολείμματα βαρελών, υλικά κατεδαφίσεων, τούβλα, κεραμίδια, πλακίδια, ξύλα και γιαλί), μπάζα εκσκαφών απόβλητα από επεξεργασία μετάλλων (υλικά αμμοβολής, συγκόλησης και σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένων εταιρειών.

-         τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

 

Εναλλακτικά καύσιμα

Σε ό,τι αφορά τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας για την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων, η Μ.Π.Ε. αναφέρει ότι σχεδιάζεται η αξιοποίηση των εξής υλικών: ξύλο τεμαχισμένο, πριονίδι, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες, καπλαμάδες, ξέσματα χωρίς επικίνδυνες ουσίες, γλυκερίνη, λάσπη απομελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού, βιολογική ιλύς υγρή ή αποξηραμένη - απόβλητο επεξεργασίας αστικών λυμάτων, βιολογική ιλύς υγρή ή αποξηραμένη βιομηχανικών αποβλήτων που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, απόβλητα από συσκευασίες (χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό), υλικά φίλτρων απορροφητικά υλικά χωρίς επικίνδυνες ουσίες.

 

Στη Μελέτη επισημαίνεται ότι η χρήση εναλλακτικών καυσίμων σε αντικατάσταση των συμβατικών καυσίμων συμβάλλει:

- στη μείωση των εκπομπών των αερίων που συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου (π.χ.CO2, CH4) της βιομηχανίας και της χώρας, αντικαθιστώντας συγχρόνως ορυκτά καύσιμα με υλικά που κάτω από διαφορετικές συνθήκες θα είχαν απορριφθεί σε ΧΥΤΑ ή αποτεφρωθεί με τις επακόλουθες εκπομπές και τα τελικά κατάλοιπα (τέφρα).

- στην αξιοποίηση της ενέργειας που διαφορετικά θα απορριπτόταν, για την παραγωγή κλίνκερ.

- στη μεγιστοποίηση της ανάκτησης του μη καύσιμου τμήματος των αποβλήτων (δηλαδή της τέφρας του), διότι κατά την καύση τους στον κλίβανο αυτή ενσωματώνεται στο κλίνκερ και έτσι αφενός αξιοποιείται υποκαθιστώντας μέρος των πρώτων υλών παραγωγής του τσιμέντου, αφετέρου δε δημιουργείται κανένα είδους υπόλειμμα για διάθεσή σε ΧΥΤΑ (κάτι που θα απαιτούνταν αν αποτεφρώνονταν σε αποτεφρωτήρα).

- στη μείωση των ποσοτήτων υλικών που θα οδηγούνταν στους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και επομένως στην εφαρμογή της νομοθεσίας που απαιτεί ένα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό αποβλήτων να εκτρέπεται από τους ΧΥΤΑ και να αξιοποιείται είτε με ανακύκλωση είτε με ανάκτηση ενέργειας.

- την αύξηση του χρόνου ζωής των ΧΥΤΑ και επομένως τη μείωση της ανάγκης συνεχούς αναζήτησης νέων χώρων ταφής απορριμμάτων, αλλά και τη μείωση του κόστους κατασκευής των ΧΥΤΑ.

- στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, όπως τα ορυκτά μη ανανεώσιμα καύσιμα καθώς και στη μείωση των επιπτώσεων από την εξόρυξη και την επεξεργασία τους.

- στην εξεύρεση λύσης στο δισεπίλυτο πρόβλημα της διαχείρισης της παραγόμενης ιλύος από την επεξεργασία λυμάτων και υγρών αποβλήτων.

-στην ολοκληρωτική καταστροφή των επικίνδυνων οργανικών ενώσεων που περιέχονται σε κάποια είδη αποβλήτων λόγω των συνθηκών έψησης στους Περιστροφικούς Καμίνους.

- στην αδρανοποίηση των βαρέων μετάλλων (ενσωματώνονται στην κρυσταλλική δομή του - κλίνκερ και καθίστανται αδιάλυτα στο νερό).

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
8
+
2
=