Η μαλθακότης

Τελευταία ενημέρωση: 2008-01-23, 00:00:00
Εκλαμπρότατε

Ο κληρονόμος ενός αρχηγικού κόμματος εξουσίας που είναι ταυτόχρονα και κυβερνήτης, όπως διαχρονικά από την Ιστορία αποδεικνύεται, αποβλέπει μόνον σε έναν σκοπό: Στη διατήρηση της εξουσίας και στην ομαλή μεταβίβασή της στους απογόνους Του. Τίποτε άλλο δεν θεωρεί σαν άξιο και κατάλληλο γι’ αυτόν έργο, παρά την προπαρασκευή και την οργάνωση του κόμματος και της κυβέρνησής Του με άτεγκτη πειθαρχία, ώστε να αντιμετωπίζει, όταν έρχεται η στιγμή, με ευχέρεια και επιτυχώς τους αντιπάλους. Αντίθετα, έχει αποδειχθεί πως η εξουσία χάνεται, όταν κανείς περιφρονεί αυτές τις ασχολίες, πράγμα που σίγουρα συμβαίνει με Εσάς, εάν λάβουμε υπ’ όψιν τα εκφυλιστικά φαινόμενα εντός του κόμματος και της κυβέρνησής Σας.
Μέχρι τώρα έχετε αποδείξει πως δεν Σας αρέσουν οι κόποι, οι κακουχίες κι οι δυσκολίες που φέρνει η εξουσία και όλα αυτά τα αποφύγατε με επιμέλεια. Όμως ο κληρονόμος ενός αρχηγικού κόμματος εξουσίας, που εξ αυτού του λόγου έγινε κυβερνήτης, εάν δεν επιδεικνύει τη συνέπεια που του επιβάλλεται από τη φυσική διαδοχή, πέρα από τα άλλα δεινά γίνεται αξιοπεριφρόνητος στα στελέχη του κόμματος και της κυβέρνησής του επειδή δεν μπορεί να τους εγγυηθεί προνόμια, γεγονός που επιφέρει επικίνδυνη χαλαρότητα. Οι πατρίκιοι της παράταξης δεν προσβλέπουν πλέον προς Εσάς, αλλά κοιτούν ο καθένας από μόνος του να ικανοποιήσει τα προσωπικά του συμφέροντα, εκμεταλλευόμενος τη θέση που του εμπιστευθήκατε. (Λέω προσωπικά συμφέροντα, γιατί δεν είστε αρχηγός ενός κόμματος αρχών, όπου ο συνεκτικός δεσμός μεταξύ των μελών του είναι το καλώς εννοούμενο συμφέρον που συμπυκνώνεται σε μια φιλολαϊκή ιδεολογία, αλλά κληρονόμος ενός αρχηγικού κόμματος εξουσίας, το οποίο από τη φύση του έναν μονάχα συνεκτικό δεσμό μεταξύ των μελών του μπορεί να έχει: το κακώς εννοούμενο συμφέρον).
Εφ’ όσον δεν υποβάλλατε το σώμα και το πνεύμα Σας στον κόπο να επιβάλει δια της πειθαρχίας την αδιαμφισβήτητη παρουσία Σας στην παράταξη, δεν ήταν δυνατόν ποτέ να γνωρίσετε καλά τη φύση, την τοπογραφία, το ύψος των απαιτήσεων των στελεχών Σας, τα στενά των διεκδικήσεών τους, τις τοποθεσίες που έχουν καταλάβει εντός της παρατάξεως φατρίες αντιτιθέμενων συμφερόντων, τη ροή των γεγονότων σε παραταξιακό χρόνο, τη θέση, την έκταση και το βάθος των φιλοδοξιών όσων Σας περιστοιχίζουν. Άρα δεν γνωρίσατε ποτέ καλά την παράταξή Σας και ούτε μάθατε να συγκρατείτε μέσα στο πλαίσιο που εγγυάται την εξουσία Σας τις ακόρεστες ορέξεις των δορυφόρων Σας. Αποτέλεσμα, κάθε τόσο να ξεσπούν επικίνδυνες για Σας κρίσεις (όπως η πρόσφατη) λόγω του ότι εξ αιτίας της μαλθακότητός Σας αφήσατε το ασκί του Αιόλου ανοιχτό. Μία ακόμη συνέπεια των παραπάνω είναι ότι, μεσούσης της κρίσεως, στερείστε παντελώς πείρας για να την αντιμετωπίσετε. Για τούτο και παραμένετε κρυπτόμενος, γιατί, όπως είναι φυσικό, δεν γνωρίζετε και επομένως Σας είναι πλέον αδύνατο να αντεπεξέλθετε στα χτυπήματα των δύσκολων κι αντίξοων περιστάσεων.
Έτσι είναι όμως που οι κληρονόμοι των αρχηγικών κομμάτων χάνουν την εξουσία…
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
4
+
2
=