Ερχεται «τσουνάμι» στις επιχειρήσεις

Τελευταία ενημέρωση: 2013-02-18, 10:54:22
Ερχεται «τσουνάμι» στις επιχειρήσεις

 Τελευταίο «καμπανάκι» από το ΣΕΒ Θεσσαλίας μέσω της έρευνας για το δεύτερο εξάμηνο του 2012 για το μέλλον της επιχειρηματικότητας, τόσο σε επίπεδο Μαγνησίας, όσο και σε επίπεδο Θεσσαλίας. Σοκάρει η πρόβλεψη ότι εξαιτίας της παρατεταμένης κρίσης και ειδικότερα της  παύσης χρηματοδότησης σε συνδυασμό με την έλλειψη παραγγελιών,  είναι πολύ πιθανά τα λουκέτα ακόμη και σε πάλαι πότε στιβαρές επιχειρήσεις.

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΒΑΣΩ ΚΥΡΙΑΖΗ

Η  συνολική εικόνα που παρέχει η έρευνα που πραγματοποίησε ο ΣΕΒ Θεσσαλίας για το δεύτερο  εξάμηνο του 2012, δεν αφήνει περιθώρια άλλης ερμηνείας, πέραν εκείνης που υπογραμμίζει μία συνεχώς επιδεινούμενη οικονομική και παραγωγική πορεία.

Οι επιχειρήσεις λειτουργούν κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, κλάδοι ολόκληροι συνεχίζουν να βρίσκονται σε φάση μακράς ύφεσης. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι από τις 32 επιχειρήσεις που ρωτήθηκαν στη Μαγνησία σε σύνολο 100 από όλη τη Θεσσαλία και την Κεντρική Ελλάδα,  ένα ποσοστό  82,14% αναφέρει ότι έχει υποστεί μείωση παραγγελιών,  ενώ ένα ποσοστό επίσης 83,93% εκτιμά ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη χρηματοδότησης από τις τράπεζες.

Ολόκληροι κλάδοι, όπως αυτοί των κεφαλαιουχικών και των ενδιάμεσων αγαθών, πλήττονται πλέον ανεπανόρθωτα, χάνοντας μερίδια αγοράς, μειώνοντας την παραγωγική τους δραστηριότητα, επεμβαίνοντας με κάθε τρόπο στη μείωση και του κόστους εργασίας.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ενώ στα κεφαλαιουχικά αγαθά (Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά,  Παραγωγή βασικών μετάλλων,  Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού, Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ., Κατασκευή αυτοκίνητων οχημάτων κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων) παρατηρείται μία στασιμότητα, μεγάλη επιδείνωση καταγράφεται στον κλάδο των ενδιάμεσων αγαθών (Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων, Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες,  Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα. κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεχτικής, Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί, Κατασκευή επίπλων λοιπές βιομηχανίες) σε σχέση με τα καταναλωτικά αγαθά (Βιομηχανία τροφίμων και ποτών,  εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας και μέσων πληροφορικής, Παραγωγή οπτάνθρακα (κοκ), προϊόντων διύλισης πετρελαίου και πυρηνικών καυσίμων,  Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων,  Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες) που και στη Μαγνησία και σε ολόκληρη τη Θεσσαλία είναι σε καλύτερη μοίρα.

 

Ο κύκλος των «χαμένων εργασιών»

Αυτό που ωστόσο προκαλεί μεγάλο προβληματισμό είναι το γεγονός ότι παραπάνωαπό τις μισές επιχειρήσεις του δείγματος  κατέγραψαν  και στο β΄ εξάμηνο του ΄12 απώλειες στον κύκλο εργασιών τους . Όπως μάλιστα  προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια η πιστωτική ασφυξία που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις  αποτελεί μακράν το μείζον ζήτημα, το οποίο αφορά στην επιβίωσή τους. Ως αμέσως επόμενο ιεραρχείται αυτό των ακάλυπτων επιταγών, που σε προηγούμενες έρευνες είχε υψηλή θέση σταδιακά αμβλύνεται.

Κρίνοντας τις επιδόσεις αυτές με βάση το μέγεθος της απασχόλησης, οι επιχειρήσεις με την μεγαλύτερη πίεση είναι οι μικρές και ακολουθούν οι μεσαίες. Αντίθετα, οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι αυτές που επηρεάζουν σημαντικά το δείγμα με θετικότερες επιδόσεις.

Συμπερασματικά, η εικόνα του β΄ εξαμήνου του ΄12, αλλά και ολόκληρου του προηγούμενου δωδεκαμήνου, συνεχίζει να υπογραμμίζει τις δύσκολες συνθήκες και την αβεβαιότητα υπό την οποία λειτουργούν οι παραγωγικές επιχειρήσεις της χώρας.

Κρίνεται μάλιστα από την έρευνα ως πρωτοφανές το γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάρχει εγχώρια αγορά, να πραγματοποιούνται εξαγωγές, να εκτελούνται επενδυτικές πρωτοβουλίες με τις χρηματοδοτικές στρόφιγγες των τραπεζών σχεδόν κλειστές και με τις υποχρεώσεις του κράτους απέναντι στις επιχειρήσεις να εξοφλούνται με το σταγονόμετρο. Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων, και κυρίως αυτών που ανήκουν στους κλάδους των κεφαλαιουχικών και των ενδιάμεσων αγαθών, φαίνεται πως σταδιακά χάνουν δυνάμεις, και στρέφουν το βλέμμα τους στις πολιτικές των μεταρρυθμίσεων, που θα τις απαλλάξουν από βάρη που χρόνια τώρα καθηλώνουν την ανταγωνιστικότητα του παραγόμενου προϊόντος.

 

Πεδία… δράσης για ανάκαμψη

Η μεταρρύθμιση στην φορολογία, που δεν έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνον με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, αλλά με όλο το πλέγμα των άμεσων και έμμεσων φορολογικών επιβαρύνσεων π.χ. ενέργεια, που είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, και επιβαρύνουν όχι τα κέρδη αλλά το κεφάλαιο, μπορεί σε συνδυασμό με ορισμένες άλλες προτάσεις ένα πλαίσιο διεξόδου από την κρίση.

«Ή η μεταρρύθμιση στο μη μισθολογικό κόστος, που θα μειώσει το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών, που είναι από τις υψηλότερες μεταξύ των χωρών - μελών του ΟΟΣΑ ή η πάταξη της γραφειοκρατίας, η οποία ακόμη εξακολουθεί να επιβαρύνει την οικονομία και το επιχειρηματικό έργο με τεράστια κόστη αποτελούν μερικά από τα πεδία από την βελτίωση των οποίων οι επιχειρήσεις προσδοκούν βοήθειες, που όμως προς το παρόν αγνοούνται» απάντησαν οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι  το πόσο αποθαρρυντικό είναι το εφαρμοζόμενο μίγμα πολιτικής φαίνεται και από τις αξιολογήσεις των κυβερνητικών πολιτικών.

Κρίνεται ιδιαίτερα αυστηρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα προσαρμογής είναι ιδιαίτερα εμπροσθοβαρές στο δημοσιονομικό του τμήμα, ενώ είναι εξαιρετικά ασαφές, ασπόνδυλο και χωρίς στόχους στο αναπτυξιακό του σκέλος. Η αξιολόγηση αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για να καθορίσει και την αισιοδοξία των επιχειρήσεων του δείγματος, οι οποίες εκτιμούν ότι η ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας θα αρχίσει να έχει εμφανή παρουσία μετά το 2014.     

Σε ό,τιαφορά στις μεταβολές των εργασιακών σχέσεων, με δεδομένες τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης τόσο στην παραγωγική τους λειτουργία, όσο και στις οικονομικές τους επιδόσεις, η εικόνα από τις απαντήσεις που δόθηκαν  παραπέμπει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων, που ως μέσος όρος είναι σχεδόν 50%, οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε αλλαγές των εργασιακών τους σχέσεων.

Ο μεγάλος όγκος των επιχειρήσεων που έχουν προχωρήσει σε μεταβολές αναφέρεται σε μείωση αμοιβών και ωρών εργασίας, δηλαδή, χρήση περισσότερο ευέλικτων σχέσεων. Οι απολύσεις φαίνεται να έχουν εμφανέστερη παρουσία στον κλάδο των ενδιάμεσων αγαθών, ο οποίος βρίσκεται σε ύφεση διαρκείας και λιγότερο εμφανή στους άλλους δύο κλάδους επιχειρήσεων του δείγματος.

Οι επιχειρήσεις των κεφαλαιουχικών αγαθών, προσπαθώντας να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο το λειτουργικό τους κόστος, καταφεύγουν, το 2012, σε περιορισμό της απασχόλησης. Αντίθετα, οι άλλες δύο κατηγορίες κλάδων  (κεφαλαιουχικά και ενδιάμεσα) διατηρούν τα απολύσεις σε πολύ χαμηλό επίπεδο.

Γεωγραφικά, η κατανομή δείχνει ότι ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων όλων των Νομών, φτάνει έως και 83%, μέσα στο 2012 δεν έχει πραγματοποιήσει απολύσεις, αντίθετα με τους Νομούς Καρδίτσας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας όπου η μείωση του προσωπικού είναι μεγαλύτερη.

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
5
+
3
=