Προσλήψεις στο Δήμο Βόλου

Τελευταία ενημέρωση: 2007-10-10, 00:00:00
Ανοίγει ο δρόμος για την πρόσληψη 13 υπαλλήλων στο Δήμο Βόλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Πρόκειται για προσωπικό που θα προσληφθεί στην Υπηρεσία Καθαριότητας και ειδικότερα αφορά 10 εργάτες συνοδούς φορτωτών- απορριμματοφόρων και τριών οδηγών αυτοκινήτων απορριμματοφόρων.
Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε μόλις χθες και η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών θα διαρκέσει δέκα ημέρες.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 χρόνων. Προτάσσονται κατά σειρά οι δημότες Βόλου (εντοπιότητα), ενώ για την υποβολή δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου, ενώ για τους επαγγελματίες οδηγούς θα πρέπει να προσκομιστεί και το δίπλωμα οδήγησης ανά κατηγορία.
Οι άνεργοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, και οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτεκνικών οικογενειών πιστοποιητικό από την Ανώτατη Ομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.
Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται στον τοπικό Τύπο προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αναλυτικά με όλες τις σχετικές διατάξεις.

H μερική απασχόληση
Στο μεταξύ εκτιμάται ότι μέχρι τέλος του Οκτωβρίου θα έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία για την έναρξη του προγράμματος μερικής απασχόλησης.
Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εγκρίνει για το Δήμο Βόλου την επιδότηση 50 θέσεων μερικώς απασχολούμενου προσωπικού.
Οι σχετικές προκηρύξεις πρόσληψης θα δημοσιοποιηθούν το επόμενο διάστημα.
Το ποσό της σχετικής επιδότησης για κάθε μία από τις επιδοτούμενες θέσεις μερικής απασχόλησης ανέρχεται σε 8.000 ετησίως, ενώ η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Οι υποψήφιοι που θα καταθέσουν τις αιτήσεις για τις επιδοτούμενες 50 θέσεις μερικής απασχόλησης θα επιλεγούν από τις ακόλουθες κοινωνικές ομάδες:
-Άνεργοι άνω των τριάντα χρόνων που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ σε ποσοστό 30% -Άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, που βρίσκονται στην τελευταία 5ετία πριν από την συνταξιοδότησή τους, σε ποσοστό 20%
-Άνεργοι μέχρι τριάντα χρόνων, εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, σε ποσοστό 20%
-Μητέρες ανηλίκων σε ποσοστό 10%
-Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω σε ποσοστό 10%
-Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων καθώς και γονείς οικογενειών με τρία παιδιά και τέκνα αυτών σε ποσοστό 10%.
Τα άτομα που θα καλύψουν τις θέσεις θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες.
Νέα σύμβαση με τον ίδιο απασχολούμενο επιτρέπεται να καταρτιστεί μετά την πάροδο τουλάχιστον τεσσάρων μηνών από τη λήξη της προηγούμενης.
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
6
+
9
=