Στην ΑΓΕΤ τα βιομηχανικά απόβλητα της ΕΨΑ

Τελευταία ενημέρωση: 2012-06-28, 12:13:16
Στην ΑΓΕΤ τα βιομηχανικά απόβλητα της ΕΨΑ

Στο θέμα της άδειας περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στην άδεια διάθεσης βιολογικά επεξεργασμένων βιομηχανικών υγρών αποβλήτων αναφέρεται η ΕΨΑ σε σχετική επιστολή της.

Σύμφωνα με την εταιρία, η ΕΨΑ, επιδεικνύοντας πάντοτε ιδιαίτερα περιβαλλοντική ευαισθησία, εκπόνησε μελέτη και έλαβε αρμοδίως νέα άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και άδεια διάθεσης βιολογικά επεξεργασμένων βιομηχανικών υγρών αποβλήτων τις οποίες και υλοποίησε.

Ήδη από τις 8 Ιουνίου και κατ’ εφαρμογήν των σχετικών μελετών τα επεξεργασμένα από τον τριτοβάθμιο βιολογικό καθαρισμό της ΕΨΑ βιομηχανικά υγρά απόβλητα, διοχετεύονται μέσω χερσαίου αγωγού στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ και συγκεκριμένα στον αγωγό τροφοδοσίας νερού και μέσω αυτού στη δεξαμενή της ΑΓΕΤ με σκοπό τη χρήση τους για τις λειτουργικές της ανάγκες.

Όπως επισημαίνεται, ο εν λόγω χερσαίος αγωγός μεταφέρει τα υγρά βιολογικά επεξεργασμένα απόβλητα προς την ΑΓΕΤ υπό πίεση, ενώ ο έτερος αγωγός προς τη θάλασσα και ο υποθαλάσσιος δια της βαρύτητας. Ο αγωγός προς της θάλασσα θα διοχετεύει βιολογικά πάντοτε επεξεργασμένα βιομηχανικά απόβλητα μόνο στην εξαιρετική περίπτωση βλάβης και αδυναμίας λειτουργίας του συστήματος αγωγών προς την ΑΓΕΤ.

«Μέχρι σήμερα ουδέποτε παρέστη τέτοια ανάγκη, δεδομένου μάλιστα ότι οι ποσότητες ύδατος της ΕΨΑ υπολείπονται κατά πολύ από τις ποσότητες που απαιτούνται για τις λειτουργικές ανάγκες της ΑΓΕΤ. Σε κάθε περίπτωση, εάν και εφόσον απαιτηθεί κατ’ εξαίρεση να διοχετευθούν στον υποθαλάσσιο αγωγό τα βιολογικά επεξεργασμένα βιομηχανικά απόβλητα, σαφώς και δεν προκαλείται περιβαλλοντική επιβάρυνση, αφού πάντοτε πληρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι και τα όρια που τίθενται από αυτούς» τονίζεται στην επιστολή.

Παράλληλα αναφέρεται πως η ΕΨΑ δεν διοχετεύει είτε προς την ΑΓΕΤ είτε προς τη θάλασσα αστικά λύματα, όπως λανθασμένα δημοσιεύτηκε στον Τύπο, καθότι διαθέτει την προβλεπόμενη για αυτό υπόγεια σηπτική-στεγανή δεξαμενή.

«Με το υλοποιηθέν από την ΕΨΑ περιβαλλοντικό έργο λοιπόν πρακτικά καταργήθηκε κατά κανόνα η διοχέτευση των πάντοτε βιολογικά επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της προς τη θάλασσα, διοχετεύτηκαν στην ΑΓΕΤ υλοποιώντας τις εμπεριστατωμένες εκπονηθείσες μελέτες, οι δε δημοσιευθείσες στον Τύπο «προτάσεις» αποτελούν τμήμα των μελετών που ήδη έχουν υλοποιηθεί και εφαρμόζονται πλήρως και με σχολαστικότητα από την ΕΨΑ. Τέλος, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι με το νέο έργο εξοικονομούνται υδάτινοι πόροι, βελτιώνεται ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής, αφού θα περιοριστεί η ποσότητα νερού που αντλούνταν μέχρι σήμερα από την ΑΓΕΤ» επισημαίνεται από την εταιρία.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
9
+
8
=