Διαγωνισμός για την ασφάλεια του λιμανιού

Τελευταία ενημέρωση: 2022-08-03, 10:55:04
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένος Βόλου ενέκρινε του όρους του διαγωνισμού
Διαγωνισμός για την ασφάλεια του λιμανιού

Διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών ασφάλειας - φύλαξης προκήρυξε ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 1,7 εκατ. ευρώ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφερότερη προσφορά.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης του «Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» (ΕΣΗΔΗΣ).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ασφάλειας - φύλαξης των χώρων ευθύνης της ΟΛΒ ΑΕ (φύλαξη λιμενικής εγκατάστασης σύμφωνα με το Διεθνή Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων - Λιμενικών Εγκαταστάσεων - Κώδικα ISPS καθώς και λιμενικών χώρων που δεν υπόκεινται στον Κώδικα ISPS).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 12-09-2022 και ώρα 23:59.

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (ΟΛΒ ΑΕ) ως φορέας διαχείρισης της Λιμενικής Εγκατάστασης (ΛΕ) Βόλου, είναι εταιρεία συνεχούς λειτουργίας για την εξυπηρέτηση των πλοίων και μπορεί να εργάζεται όλο το 24ωρο κατανέμοντας το προσωπικό με καθήκοντα ασφαλείας σε βάρδιες.

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι η προστασία της λιμενικής εγκατάστασης, των πλοίων αλλά και των χρηστών/επιβατών/επισκεπτών που εξυπηρετούνται από τη ΛΕ Βόλου, συμβάλλει στη διαμόρφωση και εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος ομαλότητας και ασφάλειας, το οποίο επιτρέπει την ελεύθερη ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων και συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται να υπάρχει συνεχής μέριμνα για την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες κατά των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων που τα εξυπηρετούν και για το λόγο αυτό, έχουν θεσπισθεί νομοθετικές ρυθμίσεις σε Διεθνές, Κοινοτικό και Εθνικό Επίπεδο.

Η Διοίκηση της ΟΛΒ ΑΕ, ανταποκρινόμενη στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις, θέσπισε μία σειρά διαδικασιών και μέτρων ασφάλειας τα οποία αντικατοπτρίζονται στην Πολιτική Ασφάλειας που έχει υιοθετηθεί και η οποία προσδίδει τα μέγιστα στην φύλαξη και ασφάλεια σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας της λιμενικής εγκατάστασης σύμφωνα ισχύον Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) και τον Κώδικα ISPS.

Συγκεκριμένα, αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, από Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας.

Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν στον έλεγχο πρόσβασης, προσώπων και οχημάτων στους χώρους της λιμενικής εγκατάστασης, στον έλεγχο ασφάλειας των εισερχομένων στα πλοία επιβατών, των χειραποσκευών και των αποσκευών τους, με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών συσκευών ελέγχου αποσκευών και προσώπων, όπως μαγνητικών πυλών, ακτινοσκοπικών μηχανημάτων (X-RAYS).

Επίσης, αφορούν στην επιτήρηση συστημάτων εικονοληπτών κλειστού κυκλώματος (CCTV) στο Κέντρο Ελέγχου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΚΕΑΛΕ), την τήρηση βιβλίων εισερχομένων – εξερχόμενων, τήρηση βιβλίων συμβάντων, τον έλεγχο πρόσβασης επιβατών (εισιτήρια, κάρτες επιβίβασης κλπ.), χρηστών Λιμένος, εργαζομένων κλπ.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
2
+
5
=