Οι δραστηριότητες των βουλευτών της Μαγνησίας: Η Ροδ. Ζήση

Τελευταία ενημέρωση: 2007-07-13, 00:00:00
«Σύμφωνα με το σχέδιο ΚΥΑ του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τον Τουρισμό, ολόκληρη η ελληνική επικράτεια, κατατάσσεται βάσει της έντασης και του είδους τους τουριστικής δραστηριότητας, της γεωμορφολογίας και της ευαισθησίας των πόρων σε 10 κατηγορίες περιοχών.
ΣΤΟ πλαίσιο αυτό, το όρος Όθρυς εμπίπτει στην κατηγορία των ορεινών περιοχών του εδαφίου ΣΤ του άρθρου του σχεδίου ΚΥΑ όπου δίνονται σχετικές κατευθύνσεις. Τυχόν προτάσεις / αιτήματα για ένταξη του σε κάποια άλλη κατηγορία περιοχών θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της προβλεπόμενης, κατά νόμο, διαδικασίας διαβούλευσης.
• Δημιουργία ΒΙΠΕ Αλμυρού
Το θεσμοθετημένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας (Υπ. Απόφαση 25292/25-6-2003 ΦΕΚ 1484/Β/10-10-2003) παρέχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις σχετικά με τη ΒΙΠΕ Αλμυρού.
Η προώθησή της εξαρτάται από τη βούληση του φορέα της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε κίνηση της διαδικασίας ίδρυσης της ΒΙΠΕ, η οποία σταμάτησε λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις που είναι ήδη εγκατεστημένες εκεί.
• Υποδομές Αεροδρομίου Αγχιάλου
Στις 30-4-2007 ολοκληρώθηκε στο σύνολο του το έργο «Νέο δάπεδο στάθμευσης αεροσκαφών και επέκταση τροχοδρόμου στον Κρατικό Αερολιμένα Ν. Αγχιάλου».
Από την ΕΥΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ εκτελείται το έργο «Νέο κτίριο Αεροσταθμού και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στον Κρατικό Αερολιμένα Ν. Αγχιάλου» προϋπολογισμού μελέτης 23.258.550 Ευρώ.
Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι χωματουργικές εργασίες του κτιρίου του Αεροσταθμού και η σκυροδέτηση της θεμελίωσης και τελεί υπό περαίωση ο φέρων οργανισμός του υπογείου. Οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά.
• ΠΕΠ Θεσσαλίας
ΣΤΟ ΠΕΠ Θεσσαλίας στο πλαίσιο του μέτρου 3.2 «Αστικές Παρεμβάσεις» έχουν ενταχθεί τα εξής έργα:
1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΠΤΕΛΕΟΥ στις 7-2-2006 συνολικού προϋπολογισμού 87.850 Ευρώ και
2. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ στις 7-2-2006 συνολικού προϋπολογισμού 326.181 Ευρώ.
• Οδικό Δίκτυο
ΣΤΟ πλαίσιο των εργολαβιών συντήρησης του εθνικού οδικού δικτύου Ν. Μαγνησίας (2005 εν ενεργεία εργολαβία και 2006 υπό δημοπράτηση εργολαβία), η Δ.Ε.Σ.Ε. προβλέπει συντήρηση με σποραδικές - τοπικές ανακατασκευές ασφαλτοταπήτων, για το οδικό τμήμα Αλμυρός - Σούρπη - Πτελεός όρια Ν. Φθιώτιδας που ανήκει στο τριτεύον Εθνικό οδικό δίκτυο.
Πρόσφατα τέθηκε ως αίτημα από τους φορείς της περιοχής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Ν.Α.Μ., η κατασκευή του Τμήματος του οδικού άξονα από τα όρια του Δ. Δ. Αργυλοχωρίου του Δήμου Αλμυρού μέχρι το Δ.Δ. Σκοπιά του Δήμου Ναρθακίου. Θα εξετασθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το ΥΠΕΧΩΔΕ η σκοπιμότητα του και η δυνατότητα χρηματοδότησης των μελετών και του έργου.
• Λιμνοδεξαμενές στον Ξηριά Αλμυρού
Υπάρχει μελέτη για το έργο κατασκευής λιμνοδεξαμενής στον Ξηριά Αλμυρού και οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Θα πρέπει να γίνει επικαιροποίηση των τιμών της μελέτης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ώστε το έργο να είναι ώριμο για ένταξη στα χρηματοδοτικά προγράμματα του εν λόγω Υπουργείου στα πλαίσια του Δ΄ ΕΣΠΑ.
• Λιμνοδεξαμενισμός υποδομών αλιευτικών καταφυγίων και αξιοποίηση θαλασσίου μετώπου.
Τα αναφερόμενα είναι έργα τοπικής σημασίας και αρμόδιος για την ωρίμανση και προώθησή τους για ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα είναι ο Δήμος Αλμυρού με την συνδρομή της Ν.Α. Μαγνησίας».
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
5
+
9
=