Πλειστηριασμοί :Σπεύδουν για βεβαιώσεις ευάλωτου οφειλέτη

Τελευταία ενημέρωση: 2021-09-19, 19:41:19
Πλειστηριασμοί :Σπεύδουν για βεβαιώσεις ευάλωτου οφειλέτη

 Στένεψαν ασφυκτικά τα περιθώρια για τους οφειλέτες, οι οποίοι τρέχουν να ενημερωθούν για τις προβλέψεις του νέου πτωχευτικού κώδικα 

Επέστρεψε ο εφιάλτης των πλειστηριασμών από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε καταργήθηκε η παλαιά κοινή υπουργική απόφαση για τα μέτρα του κορονοϊού, η οποία μεταξύ άλλων προέβλεπε αναστολή των αναγκαστικών διαδικασιών. Πολλοί Βολιώτες, ειδικά όσοι έχουν κατασχέσεις στην κύρια κατοικία τους, αγωνιούν για το μέλλον και αναζητούν ενημέρωση για τους όρους και τις προϋποθέσεις, ώστε να αποκτήσουν τη βεβαίωση του ευάλωτου οφειλέτη, που θα προστατεύει τη στέγη τους και θα τους στηρίζει οικονομικά στην αποπληρωμή των οφειλών.

Η νομική σύμβουλος της Ενωσης Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας, δικηγόρος παρ Εφέταις, Κωνσταντίνα Ευσταθίου, λέει ότι έχει ξεκινήσει η σχετική διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στην πλατφόρμα μετά την ψήφιση του νέου πτωχευτικού κώδικα, που προβλέπει την παροχή την πολυπόθητης βεβαίωσης.

Όπως ενημερώνει, για την απόκτηση της εν λόγω βεβαίωσης ο οφειλέτης θα πρέπει ή να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ή να του έχει κατασχεθεί το ακίνητο που συνιστά την κύρια κατοικία του ή να έχει καταρτίσει σύμβαση αναδιάρθρωσης του χρέους, σύμφωνα με τον εξωδικαστικό μηχανισμό, όπως ισχύει με τον νόμο 4738/20.

«Σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις αν καταφέρει ο οφειλέτης να του εκδοθεί η βεβαίωση, τότε ως ευάλωτος, μπορεί στις δύο πρώτες περιπτώσεις να υποβάλει αίτημα μεταβίβασης και μίσθωσης της κύριας κατοικίας στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης (ο οποίος δεν έχει συσταθεί ακόμη) και στην τρίτη περίπτωση, να έχει επιδότηση από το Δημόσιο για 5 έτη για τη δόση του στεγαστικού του δανείου εξαιτίας του οποίου έχει εγγραφεί προσημείωση στην κύρια κατοικία του», σημειώνει.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι οφειλέτες αποκλείονται ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθούν ευάλωτοι. «Τότε δεν έχουν κανένα τρόπο για να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους», προσθέτει η ίδια.

 

Αγωνιώδη τηλεφωνήματα από τους πολίτες

Το ενδιαφέρον για τη βεβαίωση του ευάλωτου οφειλέτη είναι πολύ έντονο. Η κ. Ευσταθιου λέει ότι «οι πολίτες τηλεφωνούν συνεχώς για να ενημερωθούν τι προβλέπεται. Φυσικά δεν πληρούν όλοι τις προϋποθέσεις και αν κάποιος τις πληροί άμεσα, θα είναι εκείνος που του έχει κατασχεθεί η κύρια κατοικία και δεν έχουν παρέλθει 60 μέρες από την ημερομηνία κατάσχεσης».

Επισημαίνεται ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν να τρέχουν κανονικά οι πλειστηριασμοί. «Ο μόνος τρόπος για να προλάβει κανείς την εκποίηση του ακινήτου του είναι να υποβάλλει άμεσα αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, με σκοπό να ρυθμιστούν οι οφειλές του και να γλιτώσει την περιουσία του. Επειτα να δει αν υπάγεται στις περιπτώσεις των ευάλωτων νοικοκυριών και να μπορέσει να έχει και την επιδότηση από το ελληνικό δημόσιο», σημειώνει η ίδια.

«Το θετικό είναι ότι όταν εκδίδεται αυτή η βεβαίωση, αποστέλλεται στα πιστωτικά ιδρύματα οπότε λαμβάνουν γνώση και όταν οριστεί ο φορέας επαναμίσθωσης και απόκτησης των ακινήτων, θα ισχύουν όλα τα ευεργετήματα του νόμου. Το θέμα είναι πόσοι θα πληρούν τις προϋποθέσεις», προσθέτει ακόμη.

Η διαδικασία

Όπως ενημερώνει η κ. Ευσταθίου, ο οφειλέτης, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ως ευάλωτου σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), καθώς και σχετικής εκδοθείσας κοινής υπουργικής απόφασης μπορεί να υποβάλει αίτηση εντός των νομίμων προθεσμιών των άρθρων 217 και 218 του ν. 4738/2020 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 1, ώστε να του χορηγηθεί η βεβαίωση «ευάλωτου οφειλέτη». Η έννοια του οφειλέτη περιλαμβάνει, τόσο τον άμεσα αντισυμβαλλόμενο ως πρωτοφειλέτη, όσο και τους ενεχόμενους εις ολόκληρον ως συνοφειλέτες ή εγγυητές.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με τους κωδικούς ταυτοποίησης taxisnet.

Μεταξύ άλλων επιβεβαιώνονται τα στοιχεία της κύριας κατοικίας του, ενώ παράλληλα υποβάλλει και τις ακόλουθες υπεύθυνες δηλώσεις:

 α) Ότι η κατοικία που έχει δηλωθεί στη φορολογική διοίκηση συνιστά την κύρια κατοικία του ή, σε περίπτωση μεταβολής αυτής από το χρόνο της τελευταίας φορολογικής δήλωσης, η πλέον πρόσφατη κατοικία.

β) Ότι έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή ότι ο ενυπόθηκος ή ο προσημειούχος πιστωτής, σύμφωνα με την περίπτωση γ’ του άρθρου 217 του ν. 4738/2020 έχει κατάσχει το ακίνητό του που συνιστά την κύρια κατοικία ή ότι έχει καταρτιστεί σύμβαση αναδιάρθρωσης σύμφωνα με την διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών του ν. 4738/2020.

γ) Ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ως ευάλωτου σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4472/2017 και το άρθρο 217 του ν. 4738/2020.

δ) Ότι παρέχει άδεια στους χρηματοδοτικούς φορείς και στο δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση, όσο και άλλων δεδομένων του που βρίσκονται στην κατοχή των χρηματοδοτικών φορέων, για τους σκοπούς του παρόντος.

Η αίτηση συνυπογράφεται από τον σύζυγο ή το συμβίο και από τα εξαρτώμενα μέλη του αιτούντος ή τους νομίμους αντιπροσώπους του. Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης ή ελεύθερης συμβίωσης, δεν απαιτείται η συνυπογραφή της αίτησης από τον σύζυγο

Η υποβολή της αίτησης του παρόντος συνεπάγεται αυτοδίκαια την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων και του φορολογικού απορρήτου για τον έλεγχο της πλήρωσης των κριτηρίων χαρακτηρισμού ως ευάλωτου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74),

Ο έλεγχος εκπλήρωσης των κριτηρίων χαρακτηρισμού του αιτούντα ως ευάλωτου πραγματοποιείται με βάση: α) τα δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία, β) τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς αυτά, γ) τις προσκομιζόμενες υπεύθυνες δηλώσεις.

Εάν, κατά την ανάκτηση των δεδομένων αυτών, διαπιστωθεί ότι ο αιτών δεν πληροί ένα ή περισσότερα κριτήρια χαρακτηρισμού του ως ευάλωτου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον νόμο η ηλεκτρονική πλατφόρμα αποστέλλει ηλεκτρονικά σχετική ειδοποίηση στον αιτούντα. Με την αποστολή της, η διαδικασία περατώνεται, η αίτηση θεωρείται απορριφθείσα και ενημερώνονται σχετικά μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ο οφειλέτης και οι χρηματοδοτικοί φορείς.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, εκδίδεται βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη από την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη αποστέλλεται στη συνέχεια ηλεκτρονικά στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης για να λάβει χώρα η απόκτηση του ακινήτου του ευάλωτου οφειλέτη από το Φορέα, εντός των νομίμων προθεσμιών, ενώ παράλληλα αποστέλλεται σχετική ενημέρωση στους χρηματοδοτικούς φορείς περί έκδοσης της βεβαίωσης.

Κατά της απόρριψης της αίτησης έκδοσης βεβαίωσης ευάλωτου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα απόφαση, επιτρέπεται η άσκηση αιτήσεως θεραπείας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, βάσει των οποίων ο οφειλέτης πληροί τις προϋποθέσεις για την έκδοση βεβαίωσης ευάλωτου και ζητείται η ανάκληση ή η μεταρρύθμιση της απόφασης.

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας ευάλωτου νοικοκυριού

Το υπόλοιπο της οφειλής από το δάνειο που έχει υποθήκη/προσημείωση στην 1η κατοικία, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 135.000 ευρώ, προκειμένου για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, το οποίο προσαυξάνεται κατά το ποσό των 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, έως του ανώτατου ποσού των 215.000 ευρώ ανά πιστωτή.

 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να έχει επέλθει μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων ως εξής:

  1. εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, των οποίων ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός, αφαιρουμένων πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδοχών των τελευταίων 6 μηνών πριν την υποβολή της αίτησης παρουσίασε μείωση, σε σχέση με τους αντίστοιχους 6 προηγούμενους μήνες, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
  2. i) για ποσά έως 1.000 ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20%
  3. ii) για ποσά μεγαλύτερα των 1.000 ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 30%, όπως οι αποδοχές αυτές δηλώνονται στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από τον εργοδότη.
  4. ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, των οποίων τα έσοδα του τελευταίου εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτησης παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 30%, σε σχέση με το αντίστοιχο προηγούμενο εξάμηνο, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές φορολογικές δηλώσεις

Σε περίπτωση εποχικής απασχόλησης ή δραστηριότητας, συγκρίνονται οι αποδοχές ή τα έσοδα του τελευταίου 1 έτους πριν την υποβολή της αίτησης, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, προκειμένου να εντοπιστεί η μείωση. Ως «εποχική» νοείται η απασχόληση ή δραστηριότητα που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων, οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 2 και μικρότερο από 9 μήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

 

 

 

 

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
6
+
7
=