Προκήρυξη θέσης ειδικού συνεργάτη

Τελευταία ενημέρωση: 2021-09-12, 14:30:38
Προκήρυξη θέσης ειδικού συνεργάτη

Από τον δήμαρχο Νοτίου Πηλίου Μιχάλη Μιτζικό

Ειδικό συνεργάτη σε θέματα, που αφορούν στην Τεχνική Υπηρεσία, όπως ύδρευσης, άρδευσης, οδοποιία, μελέτες, επίβλεψη τεχνικών έργων, ζητεί ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου, Μιχάλης Μιτζικός.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

  • Να διαθέτουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του νόμου 3584/97.
  • Να είναι κάτοχοι του πτυχίου πολιτικών μηχανικών, ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου διπλώματος ή πτυχία της αλλοδαπής.
  • Να είναι κάτοχοι πτυχίου επιπέδου τουλάχιστον Β2 της αγγλικής γλώσσας.
  • Να έχουν γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ουσιώδη στοιχεία για την επιλογή του / της συνεργάτη κρίνονται όλα τα πρόσθετα στοιχεία εμπειρίας στα συγκεκριμένα εξειδικευμένα θέματα, του/της υποψηφίου που θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της θέσης και τα καθήκοντα για τα οποία για τα οποία θα προσληφθεί. Εργασιακή εμπειρία σε ΟΤΑ θα εκτιμηθεί.

Η πλήρωση της θέσης θα διενεργηθεί με απόφαση του δημάρχου, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι το κατάλληλο και οι προσλήψεις θα ολοκληρωθούν με την υπογραφή ειδικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  • Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και λοιπών προαπαιτούμενων πιστοποιητικών.
  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού και τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

Η εργασιακή εμπειρία αποδεικνύεται για τους μεν μισθωτούς με χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του νόμου 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας, συνοδευόμενη από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν εναλλακτικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
5
+
4
=