Οι νέες κατηγορίες για τον πρώην ταμία

Τελευταία ενημέρωση: 2012-02-07, 21:21:11
Οι νέες κατηγορίες για τον πρώην ταμία

Τι αναφέρεται στις εισηγήσεις του Δημάρχου για τη νέα μαύρη τρύπα των 300.000 ευρώ.

Ο Δημοτικός Ταμίας του πρώην Δήμου Βόλου κ Χρήστος Σιγάλας, επέδειξε βαριά αμέλεια στην άσκηση των καθηκόντων του, καθόσον χωρίς να τηρήσει τη νόμιμη διαδικασία προκάλεσε ταμειακό έλλειμμα σε βάρος του πρώην Δήμου Βόλου συνολικού ποσού 228.676,65 ευρώ, επειδή εξόφλησε τους 9ο και 10o  λογαριασμούς του έργου «Ανακατασκευή γέφυρας επί του χειμάρρου Κραυσίδωνα στην προέκταση της οδού Μητρ. Γρηγορίου, αντίστοιχα, αχρεωστήτως υπέρ του οποίου εκδόθηκαν τα πιο πάνω εντάλματα, αντί να καταβάλλει τα οφειλόμενα, βάσει των πιο πάνω χρηματικών ενταλμάτων, ποσά, στην τράπεζα PROBANK Α.Ε.

Τα παραπάνω σημειώνονται στην εισήγηση του Δημάρχου Βόλου Π. Σκοτινιώτη προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου που συνεδριάζει μεθαύριο και η οποία έχει καλέσει σε κλήση τον πρώην ταμία του Δήμου Βόλου για το παραπάνω θέμα, όπως και για την αναπλήρωση του ελλείμματος  ποσού 59.964,11 ευρώ, που προκάλεσε στο ταμείο του πρώην Δήμου Βόλου λόγω εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων χωρίς παρακράτηση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών των δικαιούχων. Όπως τονίζει ο Δήμαρχος Βόλου « εξόφλησε το αριθμ. 4071/2010 σειρά Α χρηματικό ένταλμα πληρωμής στις 10/12/2010, και τα αριθ. 2708/2007  σειρά  Α και 5227/2007  σειρά Α χρηματικά εντάλματα πληρωμής, στις 18/07/2007 και 31/12/2007 αντίστοιχα,  για μεν τα δύο πρώτα χωρίς να υπάρχει επισυναπτόμενη σε αυτό ως δικαιολογητικό πληρωμής η απαιτούμενη βεβαίωση του Ι.Κ.Α., για το τρίτο δε ενώ υπήρχε κατατιθέμενη  βεβαίωση οφειλής  στο Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ. 2914/27-12-2007, του αναδόχου Κ/Ξ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΤΕ-ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.  ποσού 27.628,60 ευρώ. και ενώ όπως προκύπτει από τα πιο πάνω έγγραφα του Ι.Κ.Α. οι εν λόγω ανάδοχοι ήταν οφειλέτες αυτού, η μεν εταιρεία Κ/Ξ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΤΕ-ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β. -ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ Κ. για το ποσό των  28.029,53 ευρώ, η δε εταιρεία Κ/Ξ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΤΕ-ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β. για το ποσό των 30.724,67 ευρώ, τα οποία όφειλε να παρακρατήσει και να αποδώσει στο Ι.Κ.Α. κατά την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων, το οποίο όμως δεν έκανε, με συνέπεια να επιβαρυνθεί το Ταμείο του Δήμου με τα αντίστοιχα ποσά, λόγω υποχρέωσης καταβολής αυτών από το Δήμο στο Ι.Κ.Α»

Η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου Βόλου, πρέπει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις να καλέσει τον πρώην Δημοτικό Ταμία Βόλου  κ. Χρήστο Σιγάλα  να αναπληρώσει το πιο πάνω έλλειμμα, εντός 48 ωρών από τη λήψη της σχετικής κλήσης και σε περίπτωση αντιρρήσεων να υποβάλει αυτές ή οποιεσδήποτε απόψεις του εγγράφως εντός πέντε ημερών από τη λήψη της κλήσης ή προφορικώς σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μετά τη παρέλευση πέντε ημερών από την επίδοση της παρούσας» .

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
1
+
1
=