Στη διαβούλευση για την αξιολόγηση του ΕΣΥ γιατροί και εργαζόμενοι του Νοσοκομείου

Τελευταία ενημέρωση: 2020-07-13, 15:27:02
Στη διαβούλευση για την αξιολόγηση του ΕΣΥ γιατροί και εργαζόμενοι του Νοσοκομείου

Τις προτάσεις τους για το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση των νοσοκομείων, η κατάθεση του οποίου είχε πάρει παράταση από τον Φεβρουάριο, λόγω του κορονοϊού και της πανδημίας, θα υποβάλλουν τα θεσμικά όργανα γιατρών και εργαζομένων στο Αχιλλοπούλειο, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει. Την ίδια δυνατότητα θα έχουν και τα μέλη της διοίκησης του ιδρύματος.

Το νομοσχέδιο καθορίζει το πλαίσιο για επιβραβεύσεις στα νοσοκομεία, αλλά και κυρώσεις σε αυτά που χρήζουν συμμόρφωσης και αφορά τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Περιλαμβάνει, επίσης, το σύστημα αξιολόγησης σε τρία βασικά πεδία των υπηρεσιών υγείας: δομή (ανθρώπινοι πόροι και εγκαταστάσεις-υποδομές), διαδικασίες (οργάνωση, λειτουργία του οργανισμού και παροχή υπηρεσιών υγείας) και αποτελέσματα (των δράσεων και των υπηρεσιών).

Τα έξι κριτήρια μέτρησης της ποιότητας βάση των οποίων θα γίνεται η αξιολόγηση είναι τα εξής:

1) Την ασφάλεια, που περιλαμβάνει τις διαδικασίες, τα συστήματα και τις πρακτικές που διασφαλίζουν την ασφάλεια των ασθενών/ληπτών των υπηρεσιών υγείας. Ως ασφάλεια ορίζεται η προστασία από κακοποίηση (φυσική, σεξουαλική, ψυχολογική ή υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή), από ιατρικό σφάλμα, από κακές διοικητικές πρακτικές που προάγουν την αδιαφάνεια και την ταλαιπωρία στην ιατρική φροντίδα των ασθενών ή άλλη αποφευκτέα βλάβη.

2) Την αποδοτικότητα, η οποία αναφέρεται στον βαθμό επίτευξης των επιθυμητών αποτελεσμάτων από την παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων υπηρεσιών υγείας σε αυτούς που μπορούν να ωφεληθούν από αυτές και περιλαμβάνει δείκτες που αξιολογούν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των εκβάσεων από αυτές τις υπηρεσίες.

3) Την ανταποκρισιμότητα – ασθενοκεντρική προσέγγιση, που περιλαμβάνει τις διαδικασίες που διασφαλίζουν την ανταποκρισιμότητα των υπηρεσιών υγείας στις ανάγκες των ασθενών/ληπτών των υπηρεσιών υγείας μέσω της αποτύπωσης των εμπειριών των ασθενών και των αποτελεσμάτων υγείας όπως αυτά αναφέρονται από τους ίδιους τους ασθενείς. Επίσης, αξιολογείται η παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς με συμπόνια, σεβασμό και με γνώμονα τη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας καθώς και του ενδεδειγμένου βαθμού ενημέρωσης των ασθενών.

4) Την προσβασιμότητα, που περιλαμβάνει τη διερεύνηση του κατά πόσο η ιατρική φροντίδα παρέχεται στον σωστό χρόνο και τόπο και είναι οικονομικά ανεκτή για τους λήπτες υπηρεσιών υγείας.

5) Τη χρηστή διοίκηση, που περιλαμβάνει τις διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης, διοίκησης και ηγεσίας που διασφαλίζουν την παροχή υψηλής ποιότητας ανθρωποκεντρικής φροντίδας που βασίζεται στη διαφάνεια, τη συνεχή βελτίωση, την καινοτομία και την ισονομία.

6) Τη διαχείριση πόρων, που περιλαμβάνει τις διαδικασίες και τα στοιχεία σχετικά με την χρήση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων με τρόπο που διασφαλίζει την ποιότητα, την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα του.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
8
+
3
=