Καινούργιο εκσκαφέα θα προμηθευτεί ο Δήμος Νοτίου Πηλίου

Τελευταία ενημέρωση: 2020-07-12, 23:00:28
Καινούργιο εκσκαφέα θα προμηθευτεί ο Δήμος Νοτίου Πηλίου

Στην προμήθεια ενός καινούργιου εκσκαφέα φορτωτή ελαστικοφόρου τύπου JCB προχωρά ο Δήμος Νοτίου Πηλίου και ήδη η Δημοτική Αρχή προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 103.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ο καινούριος εκσκαφέας θα προστεθεί στο μηχανολογικό εξοπλισμό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που έχει ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων και αποκαταστάσεων φθορών σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Νοτίου Πηλίου.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Νοτίου Πηλίου και η δαπάνη για τη σύμβαση θα βαρύνει τον αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου, για τον οποίο έχει εγκριθεί η ανάληψη υποχρέωσης της σχετικής δαπάνης από την οικονομική επιτροπή του Δήμου.

Να σημειωθεί ότι η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχ. Μιτζικός δήλωσε: «Προχωρούμε στην ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου μας μέσω του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”. Στόχος μας είναι, με έναν άρτιο μηχανολογικό εξοπλισμό, να παρεμβαίνουμε σε κάθε σημείο του Δήμου, όπου αυτό είναι εφικτό».

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
6
+
5
=