Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Τελευταία ενημέρωση: 2020-07-07, 18:42:14
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ» θα υλοποιήσει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καλώντας τους ενδιαφερόμενους για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για την παρακολούθησή του. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ειδικεύσεις Management και Marketing.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το οποίο χορηγείται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://mba.de.uth.gr/.

Η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μετά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απευθύνεται σε πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων εσωτερικού ή ομοταγών Ιδρυμάτων εξωτερικού. Η επιτροπή επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμά το γενικό βαθμό πτυχίου, την αποδεδειγμένη τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, τη βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, τη συναφή με το αντικείμενο εργασιακή ή/και ερευνητική εμπειρία, την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, τη συνέντευξη και τα λοιπά προσόντα (γνώση Η/Υ, γνώση άλλης ξένης γλώσσας, άλλη προϋπηρεσία κλπ).

Όπως προβλέπεται από τη σχετική διάταξη, από το συνολικό αριθμό των εισακτέων φοιτητών απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης το 30% των φοιτητών με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. H έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2020.

Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΠΜΣ: http://mba.de.uth.gr/ και https://www.facebook.com/mba.teilar.gr.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
3
+
1
=