Νέα στέγη αναζητά η Πυροσβεστική του Ν. Πηλίου

Τελευταία ενημέρωση: 2012-01-11, 12:47:44
Νέα στέγη αναζητά η Πυροσβεστική του Ν. Πηλίου

Σε δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου το οποίο θα παραχωρηθεί για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Αργαλαστή προχωρά ο Δήμος Νοτίου Πηλίου μετά τον καθορισμό των όρων στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Αλίκη Φωτιάδου

Το συμβόλαιο που έχει ο Δήμος με τον ιδιώτη που μισθώνει το ακίνητο έληξε και πρέπει να γίνει νέος διαγωνισμός προκειμένου να βρεθεί χώρος ώστε να στεγαστεί η Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής το μίσθιο θα πρέπει

να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Αργαλαστής, σε χώρο μη κυκλοφοριακής συμφόρησης και κοντά σε πυροσβεστικό κρουνό, να έχει εμβαδόν 70 έως 90 τουλάχιστον τ.μ., να διαθέτει στατική επάρκεια, να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τον ισχύοντα κτηριοδομικό κανονισμό και να πληροί όλους τους όρους της υγιεινής και ασφάλειας.

Παράλληλα σύμφωνα με τους όρους που τέθηκαν από την Επιτροπή το κτήριο θα πρέπει να περιλαμβάνει χώρο γραφείου, τηλεφωνείου (με απαιτούμενες τηλεφωνικές συνδέσεις) και υποδοχής πολιτών, κουζίνας-ψυχαγωγίας προσωπικού, ανάπαυσης βάρδιας και επιφυλακής, δύο τουαλέτες, αποθήκης ιματισμού, αποθήκη υλικών, χώρο σταθμεύσεως για τέσσερα πυρ/κα οχήματα και δεξαμενής πετρελαίου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις και συγκεκριμένα αρχικά θα κατατεθούν προσφορές υποψηφίων εκμισθωτών και στην συνέχεια θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός. Ειδικότερα στις προσφορές πρέπει απαραίτητα να υπάρχει περιγραφή του προσφερομένου προς εκμίσθωση ακινήτου και σχεδιάγραμμα ή σκαρίφημα αυτού αλλά και το μίσθωμα να μην υπερβαίνει τα 280 € μηνιαίως ή 3.360 € ετησίως. Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τραπέζης ποσού 336 € ως εγγύηση.

Μετά και την κατάθεση όλων των προσφορών και τυχόν ενστάσεων αρμόδια Επιτροπή θα εξετάσει όλους τους φακέλους και θα κατακυρωθεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά για το Δήμο.

Τονίζεται πως η διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε στα τέσσερα χρόνια, ενώ το μηνιαίο μίσθωμα θα κατατίθεται με χρηματικό ένταλμα υπέρ του δικαιούχου, μετά και τις νόμιμες κρατήσεις.

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
6
+
4
=