Καθορίστηκε το πλαίσιο λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Βόλου μέχρι τέλος Μαΐου

Τελευταία ενημέρωση: 2020-05-22, 17:30:12
Καθορίστηκε το πλαίσιο λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Βόλου μέχρι τέλος Μαΐου

Αναρτήθηκε η πράξη του διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Βόλου Βασίλειου Κουκόπουλου

 

Καθορίστηκε το πλαίσιο λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Βόλου μέχρι τέλος Μαΐου. Πράξη του διευθύνοντος του Ειρηνοδικείου Βόλου Βασίλειου Κουκόπουλου αναφέρει τις διαδικασίες που βρίσκονται σε αναστολή και εκείνες που εξαιρούνται του μέτρου.

Συγκεκριμένα συνεχίζουν να βρίσκονται σε αναστολή η κατάθεση δηλώσεων τρίτου, η κατάθεση ένδικων μέσων, η διενέργεια αποποιήσεων, οι αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας, η κατάθεση προτάσεων ή προσθήκης επί αγωγών τακτικών διαδικασίας, η έκδοση διαταγών πληρωμής και η έκδοση απογράφων.

Για όλα τα επείγοντα θέματα θα αποφασίζει ο ειρηνοδίκης υπηρεσίας.

Από την αναστολή εξαιρούνται η δημοσίευση αποφάσεων και οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής και ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση και απογραφή, ευρωπαϊκή απογραφή δέσμευσης λογαριασμούς και οι ανακλήσεων αυτών.

Ακόμη εξαιρούνται η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου.

Για το χρονικό διάστημα έως τις 30 Ιουνίου η εκδίκαση υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης διεξάγεται ως εξής:

Η συζήτηση διεξάγεται εγγράφως και οι διάδικοι παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ. Η συζήτηση αυτού του είδους των υποθέσεων θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη και Παρασκευή, ενώ η κατάθεση των δικογράφων θα γίνεται έως τις 10:30. Θα προσδιορίζονται έως 10 αιτήσεις ημερησίως και η εκδίκασή τους θα αρχίζει στις 11:0.

Επιβάλλεται οι προσερχόμενοι κατά τη κατάθεση των δικογράφων καθώς και κατά τη συζήτηση της υπόθεσης να κάνουν χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου και γαντιών. Επίσης, η τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρου, καθώς επίσης ο καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών και εν μέρει περίκλειστων χώρων, ενός ατόμου ανά 10 τ.μ.

Οι εν λόγω υποθέσεις θα συζητηθούν την ημέρα και ώρα που έχουν προσδιορισθεί.

Η κατάθεση λοιπόν υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων θα πραγματοποιείται καθημερινά από τις 8:30 έως τις 13:00 και προσδιορισμός τους θα γίνεται από τον εκάστοτε ειρηνοδίκη υπηρεσίας.

Επίσης, εξαιρούνται της αναστολής η κατάθεση νέων αγωγών – αιτήσεων και κλήσεων επαναφοράς προς συζήτηση ματαιωθεισών υποθέσεων όλων των διαδικασιών και η έκδοση πιστοποιητικών (μη δημοσίευσης διαθήκης, μη αποποίησης κληρονομιάς, ένδικων μέσων) με κατάθεση των αιτήσεων και των συνοδευτικών εγγράφων εκ μέρους των δικηγόρων ή των συμβολαιογράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση eirhnodikeiovolou@gmail.com. Οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι σαφείς, να αναφέρουν τηλέφωνο επικοινωνίας και να είναι υπογεγραμμένες από τον αιτούντα ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο. Για τις μη υπογεγραμμένες ή ελλιπείς αιτήσεις δεν θα εκδίδεται πιστοποιητικό.

Τέλος, εξαιρούνται της αναστολής η διενέργεια ένορκων βεβαιώσεων (τα ραντεβού για τις ένορκες βεβαιώσεις θα κλείνονται μόνο τηλεφωνικά καθημερινά μέχρι τις 13:30, στα τηλέφωνα 2421039304, 2421039300, 2421039301, η κατάθεση αιτήσεων έκδοσης κληρονομητηρίων, αναγνώρισης καταστατικών σωματείων ή τροποποίησής τους, η έκδοση αντιγράφων επί δημοσιευμένων αποφάσεων και διαθηκών, η θεώρηση γνησίου υπογραφής. Η δημοσίευση διαθηκών θα ξεκινήσει στις 28 Μάιου.

Να επισημανθεί ότι οι υποθέσεις που είχαν προσδιοριστεί για συζήτηση του διαστήματος της αναστολής ματαιώνονται, λόγω αναστολής των δικαστηρίων και θα μεταφερθούν σε νέα δικάσιμο με τρόπο που θα διευκρινισθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Οι πολίτες και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι δεν θα πρέπει να προσέρχονται στους χώρους του Ειρηνοδικείου παρά μόνο για τη διεκπεραίωση των προαναφερόμενων περιπτώσεων. Για επείγοντα τηλέφωνα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2421039304, 2421039300-301.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
8
+
8
=