Σε αγώνα δρόμου δανειολήπτες για προστασία της κύριας κατοικίας

Τελευταία ενημέρωση: 2020-02-17, 14:09:55
Σε αγώνα δρόμου δανειολήπτες για προστασία της κύριας κατοικίας

Ενώ στενεύουν τα περιθώρια για την προστασία της πρώτης κατοικίας, δεκάδες Βολιώτες ψάχνουν με κάθε τρόπο να ρυθμίσουν τα δάνειά τους. Στο Πρωτοδικείο Βόλου κατατέθηκαν το 2019, 278 προσφυγές και το 70% στρεφόταν κατά αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Βόλου για υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Την ίδια στιγμή στο Ειρηνοδικείο Βόλου εκκρεμούν για να συζητηθούν μέχρι το τέλος του 2020 ακόμη 527 αιτήσεις για ένταξη στον Νόμο Κατσέλη, ενώ το χρονικό περιθώριο αιτήσεων για ένταξη στη ρύθμιση οφειλών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας λήγει στις 30 Απριλίου.

Η δικηγόρος της Ενωσης Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας, Κωνσταντίνα Ευσταθίου, ενημερώνει ότι οι προσφεύγοντες δανειολήπτες κατά αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Βόλου για ένταξη στον Νόμο Κατσέλη, χρειάζεται να προβούν σε περαιτέρω νομικές ενέργειες για να προστατευθεί η πρώτη κατοικία τους.

Εφόσον είναι απορριπτική η απόφαση του Ειρηνοδικείου και η απόφαση δεν προσβάλλεται για λόγους όπως η μείωση της δόσης, τότε οι πολίτες πρέπει να υποβάλουν αίτημα αναστολής στο Ειρηνοδικείο Βόλου και παράλληλα να καταθέσουν αίτηση προσωρινής διαταγής.

Αν κάποιος απορριφθεί από τον νόμο Κατσέλη έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στη ρύθμιση οφειλών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία παρέχει μέρος της επιδότησης της δόσης 30% έως 50% από το ελληνικό δημόσιο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενταχθούν στην εν λόγω ρύθμιση μέχρι τις 30 Απριλίου. Αν αντίστοιχα η αίτησή τους έχει απορριφθεί από εκεί, τότε μπορούν να προσφύγουν στο Ειρηνοδικείο Βόλου εντός 15 εργάσιμων ημερών από τότε που κρίθηκαν μη επιλέξιμοι και να αιτηθούν ένταξη στο νόμο 4605/2019 που αφορά σε πρόγραμμα επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία.

Η προσφυγή γίνεται στο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας όπου ανήκει η κύρια κατοικία.  

Επισημαίνεται ότι οι προϋποθέσεις ένταξης τόσο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όσο και στην δικαστική ρύθμιση οφειλών είναι πολύ αυστηρές.

Η κ. Ευσταθίου λέει ότι χρειάζεται το δάνειο να μην υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ αν πρόκειται για στεγαστικό και τις 100.000 ευρώ αν πρόκειται για επιχειρηματικό. Ο δανειολήπτης θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία, να μην έχει απορριπτική απόφαση από το Νόμο Κατσέλη λόγω δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμής ή λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας του οφειλέτη και η αξία της κύριας κατοικίας του να μην υπερβαίνει τις 175.000 ευρώ για επιχειρηματικά δάνεια και τις 250.000 ευρώ για στεγαστικά δάνεια.

Ακόμη, απαιτείται το εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 12.500 ευρώ ανά άτομο προσαυξημένο κατά 8.500 ευρώ για το σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος. Η λοιπή περιουσία, ακίνητη και κινητή, δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 80.000 σε συνολική αξία, ενώ οι καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα δεν θα πρέπει να είναι άνω των 15.000 ευρώ.  

Σημαντική προϋπόθεση, η οποία μάλιστα έχει σαν αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος των δανειοληπτών να αποκλείονται, είναι οι οφειλές που αιτείται κάποιος να βρίσκονται σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2018.

Δυστυχώς η κ. Ευσταθίου λέει ότι πολλοί δανειολήπτες είχαν προλάβει να ρυθμίσουν τις οφειλές τους εκείνο το έτος και τα δάνειά τους φαίνονται ενήμερα παρά το γεγονός ότι αδυνατούν να καταβάλλουν τις δόσεις.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
6
+
6
=