Οδηγίες για αυστηρή τήρηση του ωραρίου στις δημόσιες υπηρεσίες και της Μαγνησίας

Τελευταία ενημέρωση: 2020-02-13, 17:35:45
Οδηγίες για αυστηρή τήρηση του ωραρίου στις δημόσιες υπηρεσίες και της Μαγνησίας

Κοινοποιήθηκε σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών

 

Αυστηρές οδηγίες για την τήρηση του ωραρίου εργασίας δίνει το υπουργείο Εσωτερικών στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, όπως και στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες, στους δήμους, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και γενικότερα όλες τις Υπηρεσίες του δημοσίου.

Η εγκύκλιος για την τήρηση του ωραρίου που αφορά στους υπαλλήλους σε δημόσιες υπηρεσίες κοινοποιήθηκε στο σύνολο των υπηρεσιών όπως και στα Δικαστήρια Βόλου στις 27 Ιανουαρίου με ταυτόχρονη κοινοποίηση σε όλες τις Γενικές Διευθύνσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης, τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες της χώρας, τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και κοινωνικής Αρωγής της χώρας, όλες τις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων.

Το υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει ότι ο έλεγχος τήρησης του ωραρίου των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών αποτελεί αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού και των προϊσταμένων των υπαλλήλων, η επιλογή δε του τρόπου ελέγχου, ώστε αυτός να είναι αποτελεσματικός, υπάγεται στην ευθύνη των οργανικών μονάδων που είναι αρμόδιες για τα θέματα ανθρώπινου δυναμικού του οικείου φορέα. Σε περιπτώσεις δε των περιφερειακών υπηρεσιών ή σε περίπτωση που οι υπηρεσίες των φορέων στεγάζονται σε διαφορετικά κτήρια, ο τρόπος ελέγχου της τήρησης του ωραρίου των υπαλλήλων για το σύνολο υπηρεσιών του φορέα, αποτελεί αρμοδιότητα της αρμόδιας διεύθυνσης της κεντρικής υπηρεσίας σε αρμοδιότητα τα θέματα ανθρώπου δυναμικού.

Αναφορικά με τον τρόπο ελέγχου τήρησης του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων επισημαίνεται εκ νέου ότι παρατηρείται ανομοιομορφία μεταξύ των φορέων του δημοσίου. Ειδικότερα υπάρχουν φορείς που διαθέτουν ηλεκτρονικό – ψηφιακό μηχανισμό σήμανσης, άλλοι απλοί συσκευές σήμανσης όπου οι υπάλληλοι σημαίνουν τις κάρτες τους, ενώ ορισμένοι φορείς διατηρούν σχετικά βιβλία, στα οποία υπογράφουν οι υπάλληλοι κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους.

Δεδομένου ότι πρέπει να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός έλεγχος τήρησης του ωραρίου εργασίας με κατά το δυνατόν ενιαίο τρόπο για το σύνολο των υπαλλήλων, το υπουργείο σημειώνει ότι επιβάλλεται η καθιέρωση ενιαίου συστήματος ελέγχου σε όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου.

Για το λόγο αυτό κάλεσε τους φορείς που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό – ψηφιακό μηχανισμό σήμανσης, να προχωρήσουν άμεσα στην εγκατάστασή του, δεδομένου ότι αποτελεί το πλέον αξιόπιστο σύστημα ελέγχου.

Επισημαίνεται ότι η μη τήρηση του ωραρίου από τον υπάλληλο και η παράλειψη του προϊσταμένου να ελέγξει την τήρησή του συνιστά παραβάσεις καθήκοντος και προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
7
+
6
=