Προσλήψεις 14 γιατρών στο Νοσοκομείο Βόλου

Τελευταία ενημέρωση: 2020-02-12, 19:27:25
Προσλήψεις 14 γιατρών στο Νοσοκομείο Βόλου

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στη διαδικασία πρόσληψης Ειδικευμένων Ιατρών στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Για τη Θεσσαλία συγκεκριμένα ενέκρινε 60 θέσεις και ειδικότερα για το Νοσοκομείο Βόλου 14 θέσεις.

 

5η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   
 

ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

   

A/A

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1

Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

2

Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

3

Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

4

Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

5

Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

6

Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

7

Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

8

Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

9

Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

10

Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

11

Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

12

Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

13

Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

14

Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

15

Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

16

Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

17

Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

18

Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

19

Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

20

Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

21

Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

22

Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

23

Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

1

Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

2

Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

3

Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

4

Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ.)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

5

Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

28

1

Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

2

Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

3

Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

4

Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

5

Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

6

Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

7

Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

8

Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

9

Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

10

Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

11

Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

12

Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

13

Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

14

Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

14

1

Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

2

Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

3

Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

4

Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

5

Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΚΤΙΝΟΛΌΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

6

Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ.)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

7

Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

8

Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

9

Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

10

Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

11

Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

11

1

Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

2

Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

3

Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

4

Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

5

Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

6

Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

7

Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

1

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

7

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

60

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
4
+
9
=