Κανένας κίνδυνος με τα ιατρικά απόβλητα

Τελευταία ενημέρωση: 2011-12-14, 16:39:08
Κανένας  κίνδυνος  με τα  ιατρικά  απόβλητα
Σε ό,τι αφορά την ύπαρξη στην είσοδο του ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου ειδικών μηχανημάτων που να ελέγχουν την ύπαρξη τοξικών ουσιών στα απορρίμματα, σας ενημερώνουμε πως εξ’ όσων γνωρίζουμε, δεν υπάρχουν τέτοιου είδους μηχανήματα και γι’ αυτό ο έλεγχος συνεχίζει και γίνεται Μακροσκοπικά και με τακτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους από πιστοποιημένο εξειδικευμένο εργαστήριο, γίνεται  ο έλεγχος  για την   απόρριψη ή  μη τοξικών απορριμμάτων  στο ΧΥΤΑ  Βόλου  και όχι με  ειδικά   μηχανήματα  ελέγχου  στην  είσοδο  της   χωματερής.   Δεν   γνωρίζουμε να   υπάρχουν  τέτοια  μηχανήματα.

Τα παραπάνω  υποστηρίζει   σε απάντησή του  ο Πρόεδρος  του Συνδέσμου  Διαχείρισης   Στερεών  Απορριμμάτων Νομού  Μαγνησίας  και δημοτικός  σύμβουλος  Βόλου  Λεωνίδας Αναστασίου απαντώντας  σε σχετική ερώτηση  της  παράταξης   της μείζονος  μειοψηφίας στο Δήμο  Βόλου κ. Ζ. Μακρή αναφορικά  με  τον έλεγχο των νοσοκομειακών αποβλήτων.

Ειδικότερα  η απάντηση του κ. Αναστασίου  έχει    ως εξής:

«Προκειμένου να ενημερωθούν οι συνάδελφοι που κατέθεσαν την ερώτηση αλλά και το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου και να καθησυχάσουμε τις όποιες  εύλογες και δικαιολογημένες ανησυχίες προκαλούν δημοσιεύματα για τα προβλήματα που υπάρχουν στην διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων σε σχέση με την περιοχή μας και το τοπικό νοσοκομείο θα πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:

Κατ’ αρχάς δεν υπάρχει σε καμιά περίπτωση απευθείας απόρριψη Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων (Ε.Ι.Α.) από το Νοσοκομείο Βόλου στο ΧΥΤΑ του πολεοδομικού μας συγκροτήματος.

Οι Υγειονομικές Μονάδες (ΥΜ), σύμφωνα με την ΚΥΑ 37591/2003 «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των Ιατρικών Αποβλήτων που παράγονται από Υγειονομικές Μονάδες» είναι υπόχρεες για την διαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) που παράγουν. 

Η  ολοκληρωμένη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

·       Διαχωρισμό ανάλογα  με  τα χαρακτηριστικά τους στο σημείο παραγωγής τους

·       Συλλογή -Μεταφορά - Προσωρινή Αποθήκευση εντός των Υγειονομικών Μονάδων

·       Μεταφορά ΕΙΑ - Προσωρινή Αποθήκευση εκτός των Υγειονομικών Μονάδων

·       Επεξεργασία των ΕΙΑ

·       Τελική διάθεση

Υπεύθυνες για την διαχείριση των ΕΙΑ τους είναι αποκλειστικά και μόνο οι ΥΜ, οι οποίες για τον σκοπό αυτό πρέπει να συμβληθούν με ειδικά αδειοδοτημένες εταιρίες από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Υγείας, είτε για την συλλογή - μεταφορά των ΕΙΑ είτε για την επεξεργασία και τελική τους διάθεση.

Ο διαχωρισμός, η συσκευασία και η αποθήκευση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων πραγματοποιείται εντός της υγειονομικής μονάδας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του «Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης ΕΙΑ» της Υγειονομικής Μονάδας.

Στην περιοχή μας δραστηριοποιείται ήδη ένας σημαντικός αριθμός αδειοδοτημένων εταιρειών διαχείρισης ΕΙΑ, ενώ στην Β’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου είναι εγκατεστημένη πρότυπη μονάδα επεξεργασίας ΕΙΑ Μολυσματικού Χαρακτήρα με αποστείρωση.

Οι ΥΜ που είναι υπόχρεες για την διαχείριση των ΕΙΑ που παράγουν είναι συμβεβλημένες:

·       Είτε με την παραπάνω μονάδα και ακολουθούν όλα τα προβλεπόμενα για την διαχείριση των ΕΙΑ αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα στην σχετική ΚΥΑ. Η τελική διάθεση των επεξεργασμένων αποβλήτων γίνεται με ευθύνη του Κέντρου Επεξεργασίας Ιατρικών Αποβλήτων στον ΧΥΤΑ του ΣΥΔΙΣΑ ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διαδικασίες. Σημειώνουμε ότι μόνο αυτού του είδους τα επεξεργασμένα απόβλητα (δηλ. ΕΙΑ αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα που έχουν επεξεργαστεί με την μέθοδο της αποστείρωσης και προσομοιάζουν με τα οικιακά) οδηγούνται στον ΧΥΤΑ του ΣΥΔΙΣΑ και μόνο αυτά που έχουν επεξεργαστεί στο συγκεκριμένο Κέντρο Επεξεργασίας Ιατρικών Αποβλήτων. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα ΕΙΑ μεταφέρονται σύμφωνα με τους κανονισμούς μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων εκτός νομού Μαγνησίας.

·       Είτε με ειδικά αδειοδοτημένες μεταφορικές εταιρείες που οδηγούν τα απόβλητα σε άλλα κέντρα επεξεργασίας (Αποτεφρωτήρας του ΕΣΔΚΝΑ, λοιπές μονάδες επεξεργασίας ΕΙΑ Μολυσματικού Χαρακτήρα με αποστείρωση, όπως αυτή που λειτουργεί στην ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας)

·       Για κάποια ειδικά ρεύματα αποβλήτων (ραδιενεργά απόβλητα, τοξικά απόβλητα) οι ΥΜ είναι υποχρεωμένες να συμβληθούν με αδειοδοτημένους φορείς όπως η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ή εταιρίες που δραστηριοποιούνται με το παραπάνω αντικείμενο σε όλη την Ελλάδα.

Ειδικότερα για τον μεγαλύτερο παραγωγό ΕΙΑ της περιοχής μας, ήτοι το Αχιλλοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου η διαχείριση των ΕΙΑ διέπεται από τις διατάξεις σχετικά με την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου. Κινούμενο σε αυτή την κατεύθυνση ακολουθεί τις αντίστοιχες οριζόμενες εκ του νόμου διαγωνιστικές διαδικασίας και διαθέτει εν ισχύ συμβάσεις με ειδικά αδειοδοτημένες εταιρίες.

Σε ό,τι αφορά την ύπαρξη στην είσοδο του ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου ειδικών μηχανημάτων που να ελέγχουν την ύπαρξη τοξικών ουσιών στα απορρίμματα, σας ενημερώνουμε πως εξ’ όσων γνωρίζουμε δεν υπάρχουν τέτοιου είδους μηχανήματα και γι’ αυτό ο έλεγχος συνεχίζει και γίνεται μακροσκοπικά και με τακτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους από πιστοποιημένο εξειδικευμένο εργαστήριο».

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
2
+
5
=